Sapio - lista zmiennych w fakturze sprzedaży VAT

Z Baza wiedzy Sokaris


[Waluta]
[Nazwa Twojej firmy]
[Kod miasta Twojej firmy]
[Nazwa miasta Twojej firmy]
[Nazwa ulicy Twojej firmy]
[Numer skrytki pocztowej Twojej firmy]
[Nazwa banku Twojej firmy]
[Numer konta Twojej firmy]
[Numer konta Twojej firmy sformatowany]
[NIP Twojej firmy]
[Regon Twojej firmy]
[Telefon 1 Twojej firmy]
[Telefon 2 Twojej firmy]
[Faks Twojej firmy]
[Teleks Twojej firmy]
[Pierwszy adres e-mail Twojej firmy]
[Drugi adres e-mail Twojej firmy]
[Adres strony WWW Twojej firmy]
[Nazwa kontrahenta]
[Symbol kontrahenta]
[Kod miasta kontrahenta]
[Nazwa miasta kontrahenta]
[Nazwa ulicy kontrahenta]
[Skrytka pocztowa kontrahenta]
[Numer konta kontrahenta]
[Numer konta kontrahenta sformatowany]
[Nazwa banku kontrahenta]
[NIP kontrahenta]
[NIP unijny kontrahenta]
[REGON kontrahenta]
[NIP/PESEL Kontrahenta]
[PESEL/NIP Kontrahenta]
[PESEL Kontrahenta]
[Telefon 1 kontrahenta]
[Telefon 2 kontrahenta]
[Faks kontrahenta]
[Kraj kontrahenta]
[Miejsce dostawy]
[Zamawiający]
[Symbol płatności]
[Numer faktury]
[Seria]
[Numer zamówienia]
[Numer przesyłki]
[Data wysłania krótka]
[Data wysłania]
[Data zamówienia krótka]
[Data zamówienia]
[Data wystawienia faktury]
[Data wystawienia faktury krótka]
[Miesiąc i rok wystawienia faktury słownie]
[Data sprzedaży]
[Data sprzedaży krótka]
[Data księgowania]
[Data księgowania krótka]
[Miesiąc i rok sprzedaży słownie]
[Data (termin) płatności]
[Data (termin) płatności krótka]
[Forma płatności]
[Oryginał/Kopia]
[Miejsce wystawienia faktury]
[Środek transportu]
[Liczba porządkowa towaru]
[Nazwa towaru]
[Symbol towaru]
[Kod EAN towaru]
[SWW]
[Ilość towaru]
[Ilość opakowań]
[Waga]
[Notatka]
[Jednostka miary towaru]
[Jednostka miary wagi-objętości]
[Cena jednostkowa netto/brutto towaru]
[Cena jednostkowa netto/brutto towaru bez rabatu]
[Cena jednostkowa towaru]
[Wartość netto towaru]
[Stawka VAT towaru]
[Kwota VAT towaru]
[Rabat]
[Wartość towaru z podatkiem]
[Osoba która wystawiła fakturę VAT]
[Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT]
[Razem - kwota]
[Razem - do zapłaty]
[Razem - do zapłaty bez spacji]
[Razem - do zapłaty w złotówkach]
[Do zapłaty słownie]
[Kwota faktury słownie]
[Kwota wpłaconej zaliczki]
[Zapłacono]
[Komentarz]
[Komentarz specyfikacji]
[Wersja programu]
[Nazwa netto/brutto]
[Napis "w tym" na podsumowaniu faktury]
[Razem wartość netto - stawki VAT]
[Razem kwota VAT - stawki VAT]
[Razem wartość z podatkiem - stawki VAT]
[Stawka podatku - stawki VAT]
[MP]
[Kraj przeznaczenia]
[Warunki dostawy]
[Rodzaj transportu]
[Rodzaj transakcji]
[Kod kraju przeznaczenia]
[Kod warunków dostawy]
[Kod rodzaju transportu]
[Kod rodzaju transakcji]
[Kod CN towaru]
[Masa netto towaru]
[Ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary]
[Wartość statystyczna towaru]
[Autor] (tylko moduł księgarni)
[Wydawnictwo] (tylko moduł księgarni)
[ISBN] (tylko moduł księgarni)
[Rok wydania] (tylko moduł księgarni)
[Adres wysyłki - nazwa]
[Adres wysyłki - ulica]
[Adres wysyłki - kod]
[Adres wysyłki - poczta]
[Adres wysyłki - kraj]
[Handlowiec/Opiekun]
[Kraj kontrahenta]
[Nazwa odbiorcy]
[Kod pocztowy odbiorcy] lub [Kod miasta odbiorcy]
[Miasto odbiorcy] lub [Nazwa miasta odbiorcy]
[Ulica odbiorcy] lub [Nazwa ulicy odbiorcy]
[NIP odbiorcy]
[Kraj odbiorcy]Notatki w towarze
Można również wydrukować notatki dodane do dokumentu do danej pozycji towarowej. Każda notatka posiada dwa parametry - nazwa notatki i typ notatki. Notatki dodawane do towaru w karcie towaru przez użytkownika mają typ "notatka_uzytkownika". Notatkę można wydrukować na dwa sposoby - podając jej nazwę lub nazwę jej typu. Zmienna wygląda tak:
[TOWAR_NOTATKA_NAZWA TUTAJNAZWANOTATKI] - podaje wartość notatki o nazwie TUTAJNAZWANOTATKI, na przykład [NOTATKA_NAZWA ciężar właściwy] poda wartość notatki o nazwie "ciężar właściwy"
[TOWAR_NOTATKA_TYP TUTAJNAZWATYPUNOTATKI] - podaje wartość notatki o typie TUTAJNAZWATYPUNOTATKI, na przykład [NOTATKA_TYP notatka_uzytkownika] poda wartość notatki wpisanej przez użytkownika
Można użyć konstrukcji [TOWAR_NOTATKA]. Wtedy zostaną podane wszystkie notatki przypisane do tego towaru niezależnie od tego jaką mają nazwę czy typ

Uwaga:

  • Jeśli będzie istniało więcej notatek o tej samej nazwie/typie, to zostaną podane wszystkie
  • Jeśli użyjemy zmiennych [TOWARY_NOTATKA_NAZWA TUTAJNAZWANOTATKI], [TOWARY_NOTATKA_TYP TUTAJNAZWATYPUNOTATKI], [TOWARY_NOTATKA] to otrzymamy w/g powyższych zasad wartości notatek nie z pojedynczego towaru ale ze wszystkich towarów z dokumentu naraz.