Sapio - typ towaru

Z Baza wiedzy Sokaris

Typ towaru - może być wykorzystywany do określania grup księgowych:

  • towar handlowy
  • koszty bieżące
  • zakup paliwa
  • środek trwały

Typ towaru może również pełnić funkcję dodatkowej selekcji towarów, gdzie za pomocą raportów dostępnych w Sapio możemy uzyskać informację np. o wielkości zakupu towarów handlowych w poprzednim miesiącu, czy kwoty wydanej na zakup paliwa od początku roku.