Historia zmian w Sapio

Z Baza wiedzy Sokaris

Aby zaktualizować do najnowszej wersji pobierz odpowiedni instalator:

* Instalacja na czystym systemie - pierwsza instalacja (z serwerem Firebird) - pobierz instalator
* Aktualizacja istniejącej wersji (bez serwera Firebird) - pobierz instalator

W najbliższej aktualizacji: (zobacz też Ogólny plan rozwoju Sapio)

 • Waluta magazynu
 1. Nowym magazynom można ustawić walutę, co powoduje, że dokumenty WZ/PZ/MM itd będą wystawiane w tej walucie. Nie można zmienić waluty magazynom, na których istnieją dokumenty
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji WIN 32-BIT 6.46 (2020.03.05)


Wersja 6.2.39.1215 (2020-03-06)

 • Pobieranie danych o rachunkach bankowych kontrahenta z Elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT ("biała lista VAT")
 1. Podczas pobierania danych nowego kontrahenta z bazy REGON (po podaniu NIP)
 2. Podczas edycji danych kontrahenta (na życzenie) - na zakładce "Rachunki kontrahenta"
 3. Podczas wpisywania faktury zakupu - pobierane automatycznie po wybraniu kontrahenta
 4. Podczas edycji faktury zakupu - pobierane automatycznie gdy kontrahent nie posiada rachunków bankowych
 • Możliwość dodawania kontrahentowi rachunków bankowych (Edycja danych kontrahenta->zakładka "Rachunki kontrahenta") i ustalania, który z nich ma być domyślny
 • Rachunki własnej firmy można wczytać z białej listy VAT w dowolnym momencie (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Rachunki firmowe)
 • Faktura zakupu
 1. Nowa zakładka nagłówka - "Płatności"
 2. Lista rachunków bankowych kontrahenta uzupełniana automatycznie z Elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT ("biała lista VAT")
 3. Wyświetlanie QR kodu z danymi płatności
 4. Możliwość skopiowania do schowka numeru rachunku kontrahenta w fakturze zakupu, w celu łatwiejszej zapłaty
 5. Na formatce faktury pokazywana jest kwota pozostała do zapłaty, razem z ogólną kwotą faktury
 6. Na wydruku domyślnie drukowana jest kwota pozostała do zapłaty
 • Nowe prawa do raportów - Rozliczenie handlowców, Ilość/Wartość sprzedaży po cenach sprzedaży, Raport sprzedaży w cenach zakupu
 • Nowe prawa do możliwości sumowania dokumentów na liście faktur sprzedaży i zakupu
 • Respektowane braku prawa użytkownika do raportów: Analiza finansowa - Obroty, Analiza finansowa - Zyski, Zaległe płatności z poziomu okna informacji o kontrahencie


Wersja 6.2.38.1214 (2020-01-11)

 • Obsługa drukarek fiskalnych Posnet na protokole POSNET: Posnet Thermal FV EJ 2.01, Posnet Thermal HD FV EJ 1.01, Posnet TEMO HS FV EJ 1.01, Posnet TEMO HS FV EJ 1.02, Posnet TEMO HS 2.01, Posnet TEMO Online, Posnet Thermal XL2 Online, Posnet Thermal Online, Posnet TRIO Online
 • Obsługa kolejnych drukarek fiskalnych Elzab: Elzab Mera TE, Elzab Mera TEFV, Elzab ZETA, Elzab D10, Elzab Mera E2, Elzab Mera E2FV, Elzab Mera FE2, Elzab Mera FE2FV, Elzab S10 2, Elzab S10 2FV, Elzab S10 2F, Elzab S10 2FFV, Elzab S10 3, Elzab S10 3FV, Elzab S10 3F, Elzab S10 3FFV, Elzab Cube Online, Elzab Mera Online
 • W konfiguracji drukarki fiskalnej listę dostępnych drukarek fiskalnych można łatwo przeszukiwać wpisując fragment nazwy modelu drukarki fiskalnej
 • NIP na paragonie drukowany w stopce na drukarkach fiskalnych na protokole THERMAL
 • Sposób płatności drukowany w stopce na drukarkach fiskalnych na protokole THERMAL
 • Przyśpieszone drukowanie linii paragonu na drukarkach fiskalnych na protokole THERMAL
 • Tworzenie paragonu przebiega bez błędu, jeśli drukarka fiskalna jest używana ale nie jest włączona
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji WIN 32-BIT 6.38 (2019.12.23)
 • Możliwość wprowadzenia numeru BDO (Konfiguracja->Dane Twojej firmy)
 • Nowa zmienna wydruku - [Numer BDO]
 • Poprawne działanie filtrów daty w oknie listy faktur VAT. Ustawienia filtra zakresu czasowego są zapamiętywane.
 • Nowy sposób zapłaty za paragon - "Pobranie"
 • Wybrany sposób zapłaty jest zaznaczany podczas edycji paragonu
 • JPK_FA w wersji 3

Wersja 6.2.37.1213 (2019-10-31)

 • Automatyczna kontrola, czy przy kwotach > 15.000 zł ustawiono rodzaj faktury na "mechanizm podzielonej płatności"
 • Możliwość zmiany rozmiaru okna listy podręcznej towarów zamówienia


Wersja 6.2.36.1212 (2019-08-10)

 • Poprawna współpraca z serwerem Firebird w wersji 2.5.9.27139 w zakresie odtwarzania kopii zapasowej oraz rozpoznawania liczby zalogowanych stanowisk
 • Możliwość wydruku na fakturze VAT oraz na zamówieniu QR kodu z danymi płatności
 • Nowy szablon FV - Klasyczny z płatnością w QR code
 • Nowy szablon zamówienia - Zamówienie z płatnością w QR code


Wersja 6.2.35.1211 (2019-07-04)

 • JPK_FA w wersji 2 - poprawki
 • Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.9.27139


Wersja 6.2.34.1210 (2019-06-25)

 • Dodany import przelewów z plików .csv dla banku Alior Bank
 • Pprawnie przypisywany kontrahent dokumentom KP/KW tworzonym do korekt
 • Poprawnie przypisywany rodzaj płatności do dokumentu KP/KW tworzonych automatycznie


Wersja 6.2.33.1209 (2019-06-25)

 • JPK_FA w wersji 2
 • Import przelewów z plików .csv. Obsługiwane obecnie banki:
 1. ING Bank Śląski
 2. Santander Bank Polska
 3. NestBank S.A.
 4. mBank i mBank Biznes
 • Zmieniona nazwa stawki VAT odwrotnego obciążenia z "--" na "o.o."
 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przeciw przypadkowemu usunięciu więcej niż jednej faktury/dokumentu WZ/PZ/MM na raz - aby to zrobić konieczne jest świadome zaznaczenie opcji w oknie dialogowym potwierdzenia usuwania
 • Poprawiony raport obrotu towarowego (regresja wersji 6.2.31.1206)


Wersja 6.2.32.1207 (2019-06-12)

 • Długość nazwy rodzaju płatności wydłużona do 120 znaków w:
 1. fakturze sprzedaży i zakupu
 2. korekcie sprzedaży i zakupu
 3. zamówieniu od klienta i zamówieniu dla dostawcy
 4. słowniku terminów płatności
 • Nowe zmienne wydruku dla faktury sprzedaży - [Data księgowania] i [Data księgowania krótka]


Wersja 6.2.31.1206 (2019-05-31)

 • Optymalizacje
 1. Przyśpieszenie pobierania danych o kontrahencie z bazy REGON
 2. Przyśpieszenie dodawania towaru do paragonu
 3. Przyśpieszenie zapisywania paragonu
 4. Przyśpieszenie dodawania WZ do paragonu
 5. Przyśpieszenie otwierania listy paragonów
 • Lista paragonów odświeża się po dodaniu paragonu z poziomu listy
 • Sortowanie paragonów na liście w ten sposób, że najnowsze są na górze


Wersja 6.2.30.1204 (2019-03-26)

 • Do korekty zakupu jest wystawiany prawidłowy dokument płatności


Wersja 6.2.29.1202 (2019-02-21)

 • Rejestr sprzedaży i zakupu VAT można zawęzić do towarów z wybranych grup towarowych
 • W rapocie Lista paragonów i Lista paragonów z towarami można użyć nowej zmiennej - [Master."KWOTAVAT"] w celu pokazania kwoty VAT paragonu
 • Paragon wydrukowany na wirtualnej drukarce fiskalnej nie zostanie wydrukowany powtórnie, jeśli w międzyczasie (na przykład z powodu problemów z łącznością) zostanie już wydrukowany przez operatora ręcznie na stanowisku z drukarką fiskalną
 • Podczas klonowania faktury sprzedaży i tworzeniu faktury sprzedaży na podstawie faktury źródłowej (Użyj jako szablonu) data obowiązku podatkowego jest prawidłowo ustawiana


Wersja 6.2.28.1201 (2019-02-12)

 • Kontrahentowi nie można już dłużej przypisać usuniętego rachunku firmowego jako rachunku domyślnego
 • Data stworzenia wersji programu działała nieprawidłowo


Wersja 6.2.27.1200 (2019-02-07)

 • Strona historii zmian otwiera się poprawnie z poziomu okna aktualizacji programu
 • Galeria zdjęć otwiera się poprawnie


Wersja 6.2.26.1198 (2019-02-04)

 • Aktualizacje pobierane są przy pomocy szyfrowanego protokołu HTTPS


Wersja 6.2.25.1197 (2019-01-29)

 • Oferta handlowa
 1. Ofercie można nadać nazwę/tytuł (do 120 znaków). Nazwa ta jest widoczna na liście ofert, można w/g niej sortować i przeszukiwać oferty
 2. Nazwę oferty można umieścić na szablonie wydruku za pomocą zmiennej [Oferta handlowa."NAZWA"]
 • Nowy raport księgowy - Potwierdzenie salda
 • Raport zaległych płatności
 1. Wybór waluty raportu
 2. Uwzględnienie wszystkich niezapłaconych faktur uwzględnia datę raportu (nie raportuje faktur nowszych niż data raportu)
 3. Wybór raportu dla konkretnego kontrahenta od razu otwiera okno wyboru kontrahenta
 4. Usunięty błąd podczas wydruku polecenia przelewu dla dłużników
 • Lista WZ filtruje również dokumenty powstałe z paragonu przy zaznaczeniu opcji Pokaż tylko dokumenty Zafakturowane/Niezafakturowane
 • Podczas dodawania/edycji kontrahenta poprawność numerów NIP/Regon/PESEL sprawdzana jest tylko dla kontrahentów krajowych
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji 6.09 32-BIT (2019.01.12)
 • Aktualizacja silnika raportów do wersji 6.2.14
 • Miniatury zdjęć towarów zapisywane są jako JPEG zamiast BMP


Wersja 6.2.24.1196 (2018-11-21)

 • Program wyświetla komunikat o niepowodzeniu komunikacji z drukarką fiskalną przy pobieraniu listy stawek VAT z drukarki po 2 sekundach oczekiwania na odpowiedź drukarki fiskalnej
 • Specyfikację gotówki można stworzyć bez błędu


Wersja 6.2.23.1194 (2018-11-08)

 • Faktura zaliczkowa/podsumowująca jest wystawiana w walucie, jeśli zamówienie jest walutowe
 • Możliwość ręcznego rozdysponowania kwoty zaliczki w fakturze zaliczkowej
 • Poprawione pobieranie danych z usługi COMPANIES (dane kontrahenta wczytywane na podstawie NIP) dla kontrahentów których nazwa była dłuższa niż 120 znaków


Wersja 6.2.22.1193 (2018-08-30)

 • Kartoteka towarów
 1. W wyszukiwaniu zaawansowanym można poszukiwać w/g producenta
 2. Usunięty problem przy usuwaniu towaru (regresja wersji 6.2.21.1192)
 3. Usunięty problem z niewidoczną w wyszukiwaniu zaawansowanym kolumną SYMBOL TOWARU (regresja wersji 6.2.21.1192)
 • Faktury zakupu nie da się już zamknąć bez ostrzeżenia o niezapisanych pozycjach za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+A


Wersja 6.2.21.1192 (2018-08-27)

 • Kartoteka towarów
 1. Nowa kolumna (domyślnie niewidoczna) - Producent
 2. Nowy filtr - możliwość pokazania tylko towary od wybranych producentów
 • Raporty Raporty->Dokumenty->Magazyn->... z zaznaczoną opcją Pokazuj zawartość dokumentów
 1. Możliwość pokazania tylko towarów wybranych producentów
 2. Kolumny Ilość, Wartość netto, Wartość brutto są teraz podsumowane
 3. Nowy szablon raportu Lista dokumentów WZ z zyskiem
 • Usuwanie dokumentu PZ z wnętrza faktury zakupu nie usuwa go już fizycznie, tylko usuwa odpowiadające mu towary z faktury
 • Po usunięciu dokumentu PZ z wnętrza faktury zakupu nie można było już wykonać kolejnej akcji dodawania/usuwania/edycji aż do zapisu faktury i ponownego jej wczytania
 • Usunięcie dokumentu PZ z wnętrza nowej faktury zakupu (niezapisanej) powodowało opróżnienie listy dokumentów PZ z których powstała faktura
 • Podczas wyszukiwania nieistniejącego kontrahenta, i wczytania jego danych z usługi Companies, kartoteka kontrahentów wyświetli go na liście
 • Podczas dodawania nieistniejącego kontrahenta, gdy w międzyczasie został wczytany z usługi Companies, niewypełniony jeszcze adres zostawał zapisany jako dane archiwalne, i w konsekwencji dokument wystawiony tego dnia miał puste dane kontrahenta (sam numer NIP)
 • Raport Raporty -> Dokumenty -> Zakup -> Wystawione dokumenty KW w opcji z pokazywaniem zawartości dokumentów nie miał nagłówka
 • Raport Raporty -> Dokumenty -> Zakup -> Wypisane faktury zakupu prawidłowo pokazuje dokumenty zapłacone w określony sposób, jeśli opcja Pokaż tylko płatność jest zaznaczona


Wersja 6.2.20.1189 (2018-06-07)

 • UPO jest pobierane również wtedy, gdy użytkownik sprawdzi samodzielnie status przetwarzania przyciskiem "Status przetwarzania", a UPO jest już dostępne
 • Lista faktur VAT posortowana po dacie wystawienia sortuje po numerze dokumenty wystawione z tą samą datą
 • Nowy szablon wydruku zamówienia - "Zamówienie kwoty brutto"
 • Nowy szablon wydruku oferty - "Oferta z jedną miniaturą"
 • Możliwość ustawienia domyślnego zdjęcia dla towarów z więcej niż jednym zdjęciem. To zdjęcie będzie się pojawiać na szablonie wydruku oferty, oraz pierwsze w podglądzie w kartotece towarów i w karcie towaru


Wersja 6.2.19.1188 (2018-03-29)

 • JPK_VAT
 1. Wysyłka JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców za pomocą e-bramki https://mikro-jpk.mf.gov.pl
 2. JPK_VAT wysłane można podejrzeć (wyedytować), ale bez możliwości dokonania zmian
 • VAT-7
 1. Kwoty na wydruku formularza VAT-7 zaokrąglane do pełnych złotych
 2. Możliwość uzupełnienia wszystkich pól na formularzu i uzyskania wydruku kompletnej deklaracji VAT-7
 • Faktura zakupu
 1. Ostrzeżenie przy zapisywaniu faktury zakupu o tym samym numerze od tego samego kontrahenta
 2. Możliwość posortowania faktur zakupu według kolejności wpisywania
 3. Data obowiązku podatkowego zawsze widoczna
 4. Przy każdej kontrolce z datą jest dodatkowy przycisk pozwalający ustalić inne daty na datę tej kontrolki
 5. Dodane sortowanie w/g kolejności wpisywania
 • Poprawka do eksportu Edi++ zwiększająca kompatybilność z Rachmistrzem/Rewizorem GT
 • Poprawka do szablonów wydruku rejestrów VAT - komórka z kwotą VAT została poszerzona
 • Korekty nie były ujmowane w JPK_VAT, jeśli korygowały tylko kwotę podatków, a do dopłaty/zwrotu było 0 zł
 • Karta towaru podczas dodawania towaru do faktury zachowuje się tak samo - ustawiając się na ilości - bez względu na to, czy wybrany jest w fakturze kontrahent czy nie
 • Wycena receptury, koszt składników obliczany na podstawie ostatnich dostaw


Wersja 6.2.18.1185 (2018-02-24)

 • Wydruk JPK_VAT na formularzu VAT-7
 • Wydruk JPK_VAT
 • Poprawne inicjowanie wysyłki JPK do bramki ministerstwa na procesorach jednordzeniowych
 • Poprawne wypełnianie komórki K_46 w JPK_VAT dla faktur WNT
 • Poprawki w negocjowaniu kontraktu w usłudze Companies
 • Aktualizacji biblioteki obsługującej drukarki fiskalne Elzab do wersji 5.05 32-BIT (2018.01.29)
 • Aktualizacja bibliotek openSSL do wersji 1.0.2.14
 • Nazwy włączonych modułów licencji są poprawnie pokazywane
 • Automatyczne sprawdzanie statusu kontrahenta w VIES dla faktury importowej nie następowało, gdy kontrahent został wybrany przyciskiem "Znajdź"
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowej przed zamykaniem/otwieraniem inwentaryzacji


Wersja 6.2.17.1182 (2018-02-09)

 • Proces podpisywania pliku JPK w trakcie wysyłki pliku JPK do Ministerstwa Finansów został znacznie uproszczony
 • Niektóre numery REGON były zgłaszane jako błędne podczas edycji danych kontrahenta/danych firmy
 • W komórce K_11 w JK_VAT sumowane są tylko towary ze stawką n.p. dla kontrahentów spoza kraju
 • W komórce K_12 w JK_VAT sumowane są tylko towary ze stawką n.p. lub zwolniona dla kontrahentów spoza kraju i towarów mających zaznaczoną opcję "Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy"


Wersja 6.2.16.1181 (2018-02-06)

 • Aktualizacja klucza publicznego bramki Ministerstwa Finansów
 • Możliwość podpisywania wysyłanego do MF pliku JPK podpisem kwalifikowanym za pomocą ePUAP (tożsamość potwierdzona w urzędzie)


Wersja 6.2.15.1180 (2018-02-05)

 • Tworzenie JPK_VAT w wariancie (3)


Wersja 6.2.14.1177 (2018-02-01)

 • Możliwość wydruku formularza UPO dla JPK
 • Dodatkowy szablon wydruku zamówienia od klienta, zawierający symbol towaru
 • Podczas otwierania zamkniętej inwentaryzacji testowane było prawo zalogowanego użytkownika do zamykania inwentaryzacji zamiast do otwierania


Wersja 6.2.13.1175 (2018-01-24)

 • Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.8.27089
 • Możliwość sprawdzenia bieżącego statusu przetwarzania JPK na serwerze Ministerstwa Finansów
 • Pobieranie UPO dla JPK wysłanych z programu do Ministerstwa Finansów
 • Podczas konieczności manualnego podpisania pliku JPK program otwiera folder tym z plikiem w Eksploratorze Windows i ustawia się na nim
 • Eksport dokumentów do księgowości otwiera folder z plikiem i ustawia się na tym pliku, zamiast tylko otwarcia folderu


Wersja 6.2.12.1174 (beta) (2018-01-18)

 • Klonowanie i używanie jako szablonu powiela również informacje o polach "Zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 / art. 82 ust. 3", "Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy", "Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia" oraz "Notatka"
 • Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.8.27089
 • Możliwość pobrania informacji z systemu VIES na temat tego, czy kontrahent jest aktywny w systemie VIES (posiada VAT unijny)
 1. Na żądanie, w kartotece kontrahenta
 2. Podczas wpisywania faktury importowej
 • Dodatkowe zmienne możliwe do użycia na wydruku faktury zakupu:
 1. [Status VIES] (aktywny, nieaktywny, nieznany)
 2. [Data sprawdzenia statusu VIES]
 • JPK_FA:
 1. Możliwość tworzenia i edycji JPK_FA
 • JPK_VAT:
 1. Możliwość dodania sprzedaży detalicznej (paragony i paragony do których wystawiono FV bez NIPu nabywcy) jako jednego dokumentu na koniec JPK_VAT
 2. Dodanie obsługi transakcji trójstronnej w fakturach zakupu - pola K_32 i K_33 wypełniane są po zaznaczeniu opcji "Podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy" na zakładce JPK w fakturze zakupu
 3. JPK_VAT nie wypełnia już pól K_47 - K_50 dla korekt zakupu
 • Uproszczenie procesu tworzenia plików JPK
 1. Możliwość utworzenia pliku JPK bezpośrednio z menu głównego/ikoną na pasku
 2. Uproszczone okno tworzenia nowego JPK
 3. W czasie edycji JPK_VAT i JPK_FA kolumny są sumowane
 4. JPK można wysłać do biura rachunkowego/MF/zapisać do XML bezpośrednio po jego edycji, za pomocą jednego wspólnego okna
 5. Poprawne tworzenie JPK dla faktur trójstronnych
 6. Dla kontrahentów nie mających NIP program sam dodaje słowo "brak" do pliku XML
 7. Przed stworzeniem JPK użytkownik może ustalić urząd skarbowy do którego JPK jest adresowane
 8. Konfiguracja JPK (urząd skarbowy, ścieżki eksportu) została skonsolidowana w oknie danych firmy


Wersja 6.2.11.1173 (2018-01-02)

 • Lista zamówień od klienta nie reagowała na filtry


Wersja 6.2.10.1172 (2017-12-29)

 • Inwentaryzacji nie można zamknąć, gdy istnieją dokumenty wystawione po dacie inwentaryzacji
 • Poprawiony błąd przy zamykaniu inwentaryzacji
 • Poprawiony błąd tworzenia rejestru sprzedaży VAT jeśli kryterium było ustawione na datę księgowania
 • Poprawiony problem przy wystawianiu faktur do paragonów, jeśli liczba takich faktur była duża
 • Poprawiony problem przy generowaniu JPK dla faktur trójstronnych


Wersja 6.2.9.1171 (2017-11-24)

 • Wydruk Bilansu zamknięcia
 • Raport obrotu towarowego w cenach zakupu podsumowanie stanu magazynowego zaokrąglał do pełnych sztuk
 • Na liście inwentaryzacji można inwentaryzacje grupować oraz sortować po dowolnej kolumnie


Wersja 6.2.8.1167 (beta) (2017-09-11)

 • Zlikwidowany problem przy edycji danych użytkownika.


Wersja 6.2.7.1166 (beta) (2017-08-23)

 • Zlikwidowany komunikat błędu przy tworzeniu WZ z paragonu, występujący tylko przy włączonych w konfiguracji zdarzeniach od serwera.


Wersja 6.2.6.1162 (beta) (2017-06-27)

 • Edycja kontrahenta: Aktualizacja danych z usługi COMPANIES dla istniejących danych kontrahenta pozwala wybrać użytkownikowi czy ten chce je nadpisać czy nie, i czy chce zarchiwizować bieżący adres. Informuje też, jeśli dane są aktualne.
 • Możliwość przeliczenia przez użytkownika cen sprzedaży we wszystkich dostawach na raz dla wybranego magazynu
 • Możliwość klonowania receptury produkcji
 • Logowanie błędów usługi COMPANIES do pliku
 • Obsługa licencjonowania pobierania danych z banku BZWBK


Wersja 6.2.5.1161 (2017-05-04)

 • Znaczne przyspieszenie prędkości otwierania listy zamówień od klientów
 • Poprawa wyglądu i dodanie pola komentarz do szablonów wydruku FV i FV z rabatem


Wersja 6.2.4.1158 (2017-03-28)

 • Nowe wersje szablonów wydruków rejestrów, uwzględniające stawkę '--' (odwrotne obciążenie)
 • Możliwość wyszukiwania za pomocą fragmentu nazwy (na przykład nazwy miasta) urzędu skarbowego do którego kierowane są pliki JPK (Dane firmy->Urzędy skarbowe)


Wersja 6.2.3.1157 (2017-03-21)

 • Poprawiony problem z polem DataZakupu w JPK_VAT(2) - było generowane puste (miało wartość 01.01.1970)
 • Dodana dodatkowa kolumna podczas edycji JPK_VAT w tabeli "Ewidencja zakupów VAT" - Data Zakupu
 • Nowe dymki powiadomień
 • Informacja graficzna (cyfra) na niektórych ikonach (wyciągi, lista zamówień) o liczbie nowych elementów
 • Poprawne sumowanie takich samych stawek VAT w eksporcie EDI++ do Rachmistrza/Rewizora
 • W nazwie eksportowanego pliku EDI++ jest teraz zakres eksportowanych dat i data utworzenia


Wersja 6.2.2.1156 (beta) (2017-03-08)

 • Poprawiony błąd numeracji dokumentu WZ wystawianego jednocześnie z dwóch stanowisk


Wersja 6.2.1.1155 (2017-03-07)

 • Eksport dokumentów w formacie Edi++ (do Subiekta i Rachmistrza/Rewizora)
 • Możliwość wydrukowania adresu wysyłki/danych odbiorcy
 • Możliwość podania numeru NIP w danych odbiorcy
 • Nowy szablon wydruku faktury - Nabywca/Odbiorca
 • Nowe zmienne możliwe do użycia w wydrukach FV i WZ/RZ:
 1. [Kraj kontrahenta]
 2. [Nazwa odbiorcy]
 3. [Kod pocztowy odbiorcy] lub [Kod miasta odbiorcy]
 4. [Miasto odbiorcy] lub [Nazwa miasta odbiorcy]
 5. [Ulica odbiorcy] lub [Nazwa ulicy odbiorcy]
 6. [NIP odbiorcy]
 7. [Kraj odbiorcy]


Wersja 6.2.0.1154 (2017-02-23)

 • Tworzenie i wysyłka JPK_VAT (2)
 • W oknie z licencjami, po naciśnięciu prawego przycisku na licencji można zobaczyć moduły aktywne w tej licencji


Wersja 6.1.33.1151 (beta) (2017-02-07)

 • Automatyczne rozpoznawanie produktu którego dotyczy wpisywany numer licencji
 • Ostrzeżenie o upływających licencjach


Wersja 6.1.32.1149 (beta) (2017-01-25)

 • Prawidłowa aktualizacja bazy banków KIR
 • Poprawki do wysyłki faktury mailem
 • Wyeliminowane możliwe wcześniej zakleszczanie się transakcji podczas pobierania wyciągów bankowych
 • Dodano stawki VAT 4% i "--" (nie podlega)


Wersja 6.1.30.1143 (beta) (2017-01-18)

 • Poprawiony problem z dodawaniem towaru do oferty handlowej
 • Aktualizacja serwera Firebird wbudowanego w instalator z wersji 2.5.5 do 2.5.6


Wersja 6.1.29.1141 (beta) (2017-01-16)

 • Raport Obrót magazynu w cenach zakupu pozwala wybrać dokumenty wchodzące w jego skład
 • Pobieranie danych nieznanych kontrahentów z usługi firmy Sokaris (po podaniu numeru NIP)
 • Nowy raport "trzy w jednym" liczony z dokumentów a nie z dostaw, wg zasady "dodajmy dostawy a następnie odejmujmy wydania w/g FIFO".
 • formatka "dostawy na minus" pozwala:
 1. wpisać datę analizy,
 2. wyedytować również dokument sprzedaży (FV/paragon), co pozwala na kompleksowe rozwiązanie konfliktów brakujących dostaw bez konieczności opuszczania tego okna
 • Nowe wiązanie płatności
 • Raport sald kontrahentów
 • Poprawki do edycji/podglądu powiązanych faktur zakupu


Wersja 6.1.28.1130 (beta) (2016-11-09)

 • Automatyczne wiązanie przelewów z płatnościami wiąże również przelewy wychodzące z fakturami zakupu


Wersja 6.1.28.1128 (beta) (2016-11-03)

 • Możliwość zdefiniowania waluty rachunku firmowego
 • Możliwość podania w rachunkach firmowych BIC/SWIFT i BIC/SEPA banku, oraz użycia ich na szablonach wydruków
 • Poprawiony szablon wydruku KP i KW, uwzględniający walutę dokumentu
 • Lista nowych zmiennych możliwa do użycia w szablonach wydruków dokumentów - faktura VAT, korekta VAT, faktura zakupu, cennik, nalepki adresowe, WZ/PZ, zamówieni itd:
 1. [Numer IBAN] ('PL' + numer rachunku), [Numer IBAN sformatowany]
 2. [BIC], [SWIFT], [BIC/SWIFT]
 3. [SEPA], [BIC/SEPA]
 • filtrowanie w oknie wyciągów po walucie
 • dodatkowa kolumna (waluta) w oknie wyciągów
 • wiązanie dokumentów w walucie z przelewem w walucie, KP powstały z takiego wiązania też jest w walucie


Wersja 6.1.27.1124 (beta) (2016-09-28)

 • Poprawiony szablon wydruku "Lista dokumentów WZ"
 • Poprawiona widoczność wybranego wiersza w kartotece kontrahentów i podczas edycji inwentaryzacji


Wersja 6.1.26.1122 (beta) (2016-09-09)

 • Dodatkowy szablon raportu FV bez wartości VAT (Złom)
 • Poprawka podziału towaru na dostawy w MM - przy sprzedaży większej ilości towaru cena była stała, z pierwszej dostawy, zamiast zawsze być ceną zakupu z kolejnych dostaw


Wersja 6.1.24.1120 (beta) (2016-09-07)

 • Kartoteka towarów
 1. Wyszukiwanie po wszystkich polach tekstowych jednocześnie, domyślnie w trybie "zaczyna się od szukanego tekstu", z możliwością przełączenia na "zawiera szukany tekst", o ile wybrane do sortowania jest jakiekolwiek z pól tekstowych
 • Kartoteka kontrahentów
 1. widoczne kolumny w poszukiwaniu zaawansowanym kontrahenta prawidłowo pokazywane (odpowiadają tym widocznym w kartotece)
 2. poprawiony błąd "_system.dat" przy pokazaniu wpisanych zamówień od kontrahenta i zamykaniu okna
 • Poprawki
 1. Raport Stany magazynowe od dostawy odejmował wszystkie wydania, zamiast tylko wydania do dnia raportu
 2. Kontrahenci->Pokaż zamówienia od
 3. Prawidłowe odczytywanie daty utworzenia wersji programu
 4. Poprawki wizualne niektórych okien


Wersja 6.1.23.1115 (beta) (2016-07-14)

 • Karta towaru
 1. Cena sprzedaży ustalona w karcie nie jest modyfikowana przy podziale na kolejne dostawy
 2. Możliwość wyprodukowania brakującego towaru, gdy nie ma go wcale na stanie bezpośrednio z karty towaru
 3. Możliwość użycia ceny i ilości z ostatniej sprzedaży tego towaru danemu klientowi
 • Karta towaru w zamówieniu
 1. Widoczna ostatnia cena i ilość w jakiej klient zamawiał towar / cena i ilość w jakiej zamówienie zostało zrealizowane
 2. Możliwość użycia ceny i ilości z ostatniego zamówienia
 • Poprawki
 1. dzielenie na dostawy prawidłowo ustala walutę towaru
 2. poprawione wczytywanie ustawień pulpitu
 3. poprawione zakleszczanie się transakcji przy pobieraniu wyciągów, jeśli w oknie wyciągów modyfikowane były statusy przelewów
 4. poprawiony błąd przy próbie zamknięcia programu bez zalogowania się
 5. faktura sprzedaży - poprawiona modyfikacja daty sprzedaży po zmianie daty wystawienia
 6. okno historii dostaw - poprawiona widoczność zaznaczenia


Wersja 6.1.22.1114 (beta) (2016-06-23)

 • Uaktualniony kalendarz świąt do roku 2017
 • Uaktualniona wysokość odsetek ustawowych
 • Kalkulator odsetkowy (Konfiguracja->Konfiguracja programu->Odsetki karne)
 1. Pokazuje liczbę dni spóźnienia
 2. Uwzględnia przesunięcie terminu płatności, jeśli wypada on w niedzielę/święto, i informuje że takie przesunięcie nastąpiło
 • Raport Nota odsetkowa
 1. Uwzględnia przesunięcie terminu płatności, jeśli wypada on w niedzielę/święto
 2. Pokazuje okres spóźnienia (od, do) oraz, jeśli okres został przesunięty (święto, niedziela) - obok daty pojawia się czerwona gwiazdka, wraz z wyjaśnieniem w stopce raportu.
 3. Nie pokazuje wpłat które nastąpiły dzień po terminie, jeśli termin wypadał w święto/niedzielę.


Wersja 6.1.17.1104 (beta) (2016-04-01)

 • Prawidłowe rozpoznawanie istnienia wydań z faktury zakupu przy próbie jej usunięcia


Wersja 6.1.14.1100 (beta) (2016-02-11)

 • Pobieranie wyciągów
 1. Dla banku VW nie ma już pytania o token podczas pobierania wyciągów
 • Inne
 1. Pola e-mail zostały wydłużone do 80 znaków
 2. Rejestr faktur eksportowych nie uwzględnia teraz faktur proforma, nawet jeśli są zaksięgowane
 • Poprawki
 1. Nie można dodać do paragonu "pustego" towaru
 2. Występował błąd w oknie wysyłki mailem, podczas wybierania adresata wysyłki z bazy kontrahentów
 3. W karcie towaru faktury VAT program po wyborze towaru z kartoteki ustawia się w polu "ilość", niezależnie od tego, czy w fakturze wybrano już kontrahenta czy nie
 4. W rzadkich przypadkach aktualizacja nowej wersji nie wczytywała raportów wydruków


Wersja 6.1.11.1096 (beta) (2015-12-04)

 • Możliwość zobaczenia i przywrócenia usuniętych towarów w kartotece towarów (Selekcja dodatkowa->Pokaż tylko usunięte pozycje)
 • Raport obrotu towarowego
 1. Możliwość zawężenia raportu do wybranego magazynu
 2. Możliwość zawężenia raportu do wybranej waluty
 3. Na raporcie widoczny zakres dat raportowanych dokumentów
 • Lista dokumentów WZ/PZ/RW/PW
 1. Możliwość zawężenia listy do wybranego magazynu
 2. Możliwość zawężenia listy do wybranej waluty
 • Towary usunięte są uwzględniane, lub mogą zostać uwzględnione w raportach:
  • Analiza cen sprzedaży
  • Raport obrotu towarowego
  • Raport sprzedaży po cenach zakupu
 • Poprawki
 1. Prawidłowe jednostki miary w zamówieniu i fakturze stworzonej na podstawie oferty handlowej
 2. Raport Wartość magazynu w cenach zakupu uwzględnia wydania tylko w raportowanym okresie


Wersja 6.1.8.1090 (beta) (2015-09-10)

 • Kartoteka kontrahentów wyszukuje po wszystkich polach jednocześnie, domyślnie w trybie "zaczyna się od szukanego tekstu", z możliwością przełączenia na "zawiera szukany tekst"
 • Poprawione wystawianie korekty sprzedaży dla faktur zawierających usługę - usługa nie jest obecnie dodawana do dokumentów PZ/WZ wystawianych przez korektę


Wersja 6.1.7.1089 (beta) (2015-08-24)

 • Optymalizacja prędkości działania listy wyciągów bankowych
 • Poprawiona widoczność zaznaczonej pozycji w kartotece towarów
 • Faktura VAT / oferta handlowa
 1. Nowy wygląd listy towarów, dający m.in możliwość:
  1. Definiowania widocznych kolumn - poprzez naciśnięcia ikony kolumn w lewym górnym rogu listy towarów
  2. Sortowania według dowolnej kolumny, rosnąco lub malejąco - poprzez naciśnięcie znacznika w tytule kolumny
  3. Wyszukiwania przyrostowego w dowolnej kolumnie - poprzez wybranie treści tej kolumny i rozpoczęcie pisania. Dane pasujące do wzorca wyszukania zostaną podświetlone, a pomiędzy poprzednim/kolejnym wynikiem można przemieszczać się za pomocą CTRL+strzałka w górę / Ctrl + strzałka w dół
  4. Wyszukiwania rozbudowanego - po naciśnięciu przycisku na pasku nawigacyjnym pojawia się panel wyszukiwania, za pomocą którego szukaną frazę można znaleźć w dowolnej kolumnie jednocześnie. Towary nie pasujące do wyszukiwania są ukrywane.
  5. Grupowania kolumn - po naciśnięciu przycisku na pasku nawigacyjnym pojawia się panel grupowania, na który można przeciągnąć jedną lub więcej kolumn. Zgrupowanie na przykład w/g stawki VAT spowoduje pokazanie osobno, w rozwijanych grupach, towarów w każdej ze stawek VAT. Anulować grupowanie można "wyciągając" kolumnę z panelu grupowania.
  6. Szybkiego filtrowania - poprzez naciśnięcie ikony filtra pojawiającej się po najechaniu na nazwę kolumny. Aktywny filtr można w dowolnej chwili dezaktywować/aktywować lub usunąć.
  7. Filtrowania rozbudowanego - poprzez naciśnięcie ikony filtra na pasku nawigacyjnym. Taki filtr może składać się z dowolnej liczby warunków, można go także zapisać i użyć w późniejszym czasie. Aktywny filtr można w dowolnej chwili dezaktywować/aktywować lub usunąć.
 • Oferta handlowa
 1. Wydruk oferty zgodny z sortowaniem ustalonym na liście towarów oferty
 • Zamówienie
 • Możliwość dodania narzutu / rabatu do pozycji zamówienia
 • Bieżący stan magazynowy zamawianego towaru pokazywany jest podczas wpisywania zamówienia w karcie towaru, podczas dodawania towaru do zamówienia, oraz w samym zamówieniu, pod listą towarów
 • Dokumenty KP i KW
 1. KP i KW mogą być w innej walucie niż PLN
 2. Na liście wystawionych dokumentów KP i KW można zawęzić listę do dokumentów wystawionych w wybranej walucie
 3. W raporcie "liście wystawionych dokumentów KP/KW" można zawęzić listę do dokumentów wystawionych w wybranej walucie
 • Szablony wydruków:
 1. Poprawiony wygląd szablonów wydruków FV
 2. Poprawione domyślne marginesy raportów
 3. Dodana możliwość usunięcia własnego szablonu wydruku
 • Raport zaległości płatniczych
 1. Możliwość zignorowania zaległości starszych niż... (domyślnie - starszych niż 3 lata)
 2. Faktury są teraz domyślnie sortowane w/g terminu płatności a nie w/g daty wystawienia
 • Klienci detaliczni (TAX-Free)
 1. Możliwość usuwania nieaktualnych / błędnych wpisów w tabeli klientów detalicznych
 2. Dane klienta detalicznego są teraz domyślnie aktualizowane, zamiast tworzenia nowego wpisu do tabeli klientów detalicznych
 • Różne
 1. Aktualizacja serwera Firebird wbudowanego w instalator z wersji 2.5.3 do 2.5.4


Wersja 6.1.3.1080 (2015-05-27)

 • Rozpoznawanie, czy baza danych jest prawidłową bazą programu Sapio przed rozpoczęciem aktualizacji struktury bazy
 • Wizualizacja postępu tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Poprawki:
 1. Prawidłowe przeliczanie stanów bieżących po dodaniu dokumentu magazynowego - bez konieczności używania funkcji "Przelicz bieżące stany magazynowe"


Wersja 6.1.2.1079 (2015-05-20)

 • Poprawki:
 1. Działające filtry kryteria dodatkowe na liście faktur zakupu
 2. Wydruk wielu faktur sprzedaży bez podglądu


Wersja 6.1.1.1078 (2015-05-05)

 • Zmiana silnika generującego raporty, dająca m.in. następujące korzyści:
 1. Eksport każdego wydruku do formatu .pdf, i do wielu innych formatów
 2. Raporty Użytkownika pamiętane są w bazie danych, a więc i w kopii zapasowej
 3. Ulepszony podgląd wydruku
 4. Możliwość definiowania formatu załącznika przy wysyłce mailem - jako pdf lub jpg, z zadaną kompresją grafiki i z osadzaniem czcionek
 • Oferta handlowa
 1. Możliwość stworzenia oferty handlowej w walucie
 2. Możliwość stworzenia zamówienia od klienta na podstawie oferty handlowej
 • Paragon:
 1. Dodana "Data księgowania", domyślnie równa dacie wystawienia
 2. Dodany "numer NIP"
 • Lista paragonów
 1. Dodatkowa kolumna "Data księgowania"
 2. Możliwość wyszukania paragonu po numerze NIP
 • Faktura sprzedaży:
 1. Możliwość zdefiniowania rodzaju faktury i wybrania domyślnego rodzaju faktury
 2. Data księgowania widoczna również dla faktur w PLN, oznaczająca datę księgowania płatności za fakturę (do rozliczenia podatku)
 • Lista faktur zakupu
 1. Usunięty błąd, który pojawiał się gdy zaznaczono opcję "Pokaż tylko..." (Zwykłe faktury / Faktury RR)
 • Zamówienie
 1. Możliwość wpisania SWW/PKWiU do pozycji zamówienia
 2. Możliwość przypisania czasu realizacji do pozycji zamówienia
 3. Dodatkowa zmienna wydruku: [Czas realizacji]
 • Zamówienia pobierane ze sklepu e-xtra:
 1. Komentarz do zamówienia jest prawidłowo łamany (znaki końca linii)
 2. Prawidłowo dekodowane są polskie znaki w komentarzu do zamówienia i w nazwisku zamawiającego.
 • Lista nowych zmiennych możliwa do użycia w szablonach wydruków dokumentu faktura VAT
 1. [Cena jednostkowa netto towaru]
 2. [Cena jednostkowa netto towaru bez rabatu]
 3. [Cena jednostkowa towaru bez rabatu]
 4. [Rodzaj faktury]
 • Produkcja
 1. Zlecenie produkcji może mieć wiele stadiów realizacji, a nie jak dotychczas - tylko "zlecony" bądź "zrealizowany"
 2. Pobieranie składników i zdawanie produktów może być wieloetapowe (częściowe) - każdorazowo pobrane składniki lub zdane produkty końcowe dokumentowane są odpowiednim dokumentem RW/PW
 3. Historia realizacji zlecenia produkcji (daty i godziny zmian stadiów realizacji zlecenia)
 4. W czasie tworzenia zlecenia produkcji kontrolowana jest dostępność składników na magazynie
 • Różne
 1. Aktualizacja serwera Firebird wbudowanego w instalator z wersji 2.5.2 do 2.5.3
 2. Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.1.10
 3. Usunięty błąd występujący podczas dodawania kontrahenta i podania złego kodu pocztowego
 4. Poprawione ilości w raporcie Raporty->Magazyn->Stany
 5. Przyśpieszone działanie raportu zaległych płatności
 6. Poprawne zapisywanie ustawień pulpitu użytkownika (widoczność i położenie pasków narzędzi)


Wersja 6.0.24.1000 (beta) (2013-04-02)

 • Znaczne przyspieszenie tworzenia raportów "wartość magazynu w cenach zakupu", "obrót na magazynie w cenach zakupu" oraz "Raport stanu towarów na magazynie"
 • Znaczne przyspieszenie otwierania listy dokumentów WZ, PZ, MM, RW, PW
 • Dodana obsługa banków Millenium S.A. i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Obsługa banku Nordea Bank dostosowana do zmian na stronie banku
 • Rejestr faktur paragonowych
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "Rejestr faktur paragonowych z datą sprzedaży"
 • Rejestr VAT kasowy
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "Rejestr VAT kasowy z datą sprzedaży"
 • Rejestr faktur eksportowych
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "RejestrFakturEksportowych z datą sprzedaży"
 • Rejestr sprzedaży/zakupu VAT
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "RejestrVAT z datą sprzedaży"
 3. dodatkowy raport "RejestrZakupuVAT z datą sprzedaży"
 • Dokument WZ
 1. dodatkowa zmienna [Notatka] dla towaru w WZ
 • Wszystkie nazwy zmiennych w raportach zostały uniezależnione od wielkości znaków
 • Poprawki w module Wirtualnej Drukarki Fiskalnej


Wersja 6.0.13.973 (2012-02-24)

 • Oferty handlowe
 • Faktury zaliczkowe na podstawie zamówień zamiast WZ
 • Faktura proforma nie zdejmuje towarów ze stanu
 • Prawidłowe usuwanie loga firmy w konfiguracji


Wersja 6.0.5.956 (2011-11-12)

 • Raport Kartoteki->Towary, gdy pokazywał towary użyte w fakturach, błędnie eliminował z raportu niektóre pozycje towarowe (pozycje, które na tej samej fakturze identyczną nazwę, ilość i cenę pokazywane były tylko raz)
 • Nowe zmienne możliwe do użycia w wezwaniu do zapłaty: [Symbol kontrahenta], [NIP kontrahenta], [REGON kontrahenta], [Telefon kontrahenta], [Drugi telefon kontrahenta], [Trzeci telefon kontrahenta], [Telefon GSM kontrahenta], [Faks kontrahenta], [Teleks kontrahenta], [Adres WWW kontrahenta], [Adres e-mail kontrahenta]
 • Lista zamówień dla dostawców/Lista zamówień od Klientów: możliwość sumowania
 • Możliwość usuwania zbędnych wyciągów bankowych za pomocą funkcji "Porządki"
 • Karta towaru w zamówieniu umożliwia użycie (na życzenie) również nie obowiązujących obecnie stawek VAT
 • Faktura/Korekta/Faktura zakupu: Fakt, czy dokument jest zapłacony czy nie, jest teraz obliczany wyłącznie na podstawie dokumentów KP/KW
 • Lista dokumentów WZ/PZ/RZ/RW/Faktur sprzedaży/Zamówień od klienta: Możliwość pokazania tylko dokumentów zawierających wybrany towar
 • Faktura VAT: Nowe kolumny na liście towarów - Symbol towaru, Zysk
 • Dokument WZ/PZ/RZ/PW/RW/MM: Nowa kolumna na liście towarów - SWW/PKWiU
 • Paragon: Nowe kolumny na liście towarów - SWW/PKWiU, L.P.
 • Korekta: Nowa kolumna na liście towarów - Rabat
 • Konfiguracja: Możliwość wyłączenia sprawdzania poprawności dokumentów przy starcie programu. Zaleca się pozostawienie tej opcji na stanowisku głównym, wyłączenie jej na stanowiskach roboczych przyspiesza start programu. (Konfiguracja->Ogólne->Operacje porządkowe)
 • Rejestr faktur i korekt VAT: Gdy firma jest "małym podatnikiem", na liście wyboru okresu za który tworzony jest rejestr pojawiają się kwartały zamiast miesięcy
 • Lista wystawionych faktur VAT / faktur zakupu
 1. Możliwość szybkiego ustawienia filtra na wybrany kwartał/rok
 2. Możliwość zobaczenia faktur nadpłaconych (suma kwot wpłaconych dokumentami KP przewyższa kwotę faktury)
 3. Pokazywanie kwoty pozostałej do zapłaty dla korekt, zamiast "zapłacona tak/nie"
 4. Możliwość filtrowania faktur zapłaconych/niezapłaconych z uwzględnieniem korekt lub bez (jeśli faktura opiewa na 20 zł, i jest wystawiona do niej korekta na kwotę 5 zł, to w przypadku zapłaty 15 zł za tą fakturę, jest ona uznawana za zapłaconą)
 5. Możliwość wystawienia nowej faktury bezpośrednio z listy dokumentów
 6. Sumowanie tylko zaznaczonych dokumentów (możliwość zaznaczenia wszystkich)
 7. Opcja "Pokaż płatności za tę fakturę" działa teraz również dla korekt sprzedaży oraz dla faktur/korekt zakupu
 • W karcie towaru w dokumencie WZ/fakturze sprzedaży widać cenę, po jakiej ostatnio sprzedawaliśmy dany towar temu kontrahentowi, któremu dokument wystawiamy. Można też zobaczyć całą historię sprzedaży towaru temu kontrahentowi - kiedy i za ile (zakładka Ceny, sekcja widoczna, jeśli w dokumencie jest już wybrany kontrahent)
 • Dokument KP/KW: Lista niezapłaconych faktur nie pojawiała się, gdy kontrahenta wybrano podając NIP i naciskając przycisk "Znajdź"
 • Dokument Faktura VAT/Faktura zakupu/Paragon/Korekta/WZ/PZ/RZ/PW/RW/MM: Możliwość włączenia/wyłączenia dowolnej kolumny na liście towarów (prawy przycisk na liście towarów->Widoczne kolumny)
 • Korekta: Gdy zaznaczymy/odznaczymy pole "Zapłacona", w czasie zapisu dokumentu wystawiane (lub usuwane) są w tle dokumenty KP/KW, dokładnie tak samo jak w fakturach
 • Zamówienie: Możliwość edycji słownika statusów bezpośrednio z zamówienia
 • Raport listy zamówień: Możliwość umieszczenia w raporcie tylko zamówień o określonym statusie i sposobie płatności
 • Oprócz dokumentów zapłaconych/niezapłaconych można też ująć dokumenty nadpłacone w raportach Analiza cen sprzedaży, Analiza obrotów i Analiza zysków
 • Lista dokumentów WZ/PZ/MM/RW/PW/RZ
 1. Możliwość szybkiego ustawienia filtra na wybrany kwartał
 2. Możliwość wystawienia nowego dokumentu bezpośrednio z listy
 • Kartoteka towarów
 1. Możliwość przywrócenia usuniętych towarów (zakładka "Selekcja dodatkowa")
 2. Możliwość obejrzenia historii sprzedaży dla wybranego towaru, ogólnie lub dla wybranego kontrahenta, dla dokumentów FS lub WZ (prawy przycisk na towarze)


Wersja 6.0.3.944 (beta) (2011-06-16)

 • Wirtualna drukarka fiskalna (dowiedz się więcej)
 • Współpraca z serwerem Firebird zarówno w wersji 2.1 jak i 2.5
 • Wraz z wersją instalacyjną dostarczany jest teraz serwer Firebird 2.5, w wersji 32 i 64-bitowej. Wybór wersji dokonywany jest automatycznie w zależności od wersji systemu operacyjnego.
 • Zmienna "Kod EAN towaru" jest teraz możliwa do użycia również w szablonie wydruku korekty i faktury zakupu
 • Przyspieszone działanie programu przy pracy ze zdalną bazą przez internet
 • Wydruk dokumentu "Tax Free" (zwrot VAT dla podróżnych)
 • Na liście wystawionych paragonów dodatkowe opcje ułatwiające szybkie filtrowania - po dacie: bieżący miesiąc i poprzedni miesiąc oraz według faktu, czy do paragonu wydrukowano dokument "Tax Free"
 • Możliwość wystawienia nowego paragonu bezpośrednio z poziomu listy wystawionych paragonów
 • Możliwość wyszukiwania zaawansowanego po stanie towaru
 • Obsługa kont biznesowych banku ING: INGBusinessOnLine
 • Możliwość ręcznego przypisania nazw stawek VAT (A, B, G, Z itd) dla drukarki fiskalnej


Wersja 6.0.1.927 (2011-02-28)

 • Kartoteka towarów
 1. rozbudowane wyszukiwanie częściowe, na przykład wpisanie w pole wyszukiwania wyrazów "filtr Kamaz" znajdzie towary "filtr oleju do Kamaza" jak i "filtr powietrza Kamaz - sportowy"
 2. wyszukiwanie towarów po cechach towarów (Wyszukiwanie zaawansowane). Można wyszukać na przykład wszystkie towary mające cechę "Kolor" lub towary mające wartość dowolnej cechy równą "XXL"
 • Receptury: Receptura jest wzbogacona o:
 1. opis receptury (komentarz)
 2. orientacyjny czas potrzebny do wykonania jednego procesu produkcji
 3. trwałość wykonanego produktu
 • Gdy rachunek firmowy został usunięty i nie dodano nowego (firma nie ma rachunku firmowego), to na fakturach drukowany był wciąż uprzednio usunięty numer rachunku
 • Każdemu kontrahentowi (oraz każdemu adresowi wysyłki osobno) można przypisać handlowca/opiekuna
 • Handlowcowi/opiekunowi można przypisać każdą fakturę/korektę zakupu/korektę sprzedaży/paragon. Domyślnie przypisywany jest mu każdy nowy dokument, jeśli kontrahent ma przypisanego handlowca
 • Kartoteka kontrahentów
 1. Filtrowanie poszerzone o możliwość pokazania kontrahentów którymi opiekuje się dany handlowiec
 2. Funkcja pozwalająca przypisać handlowcom dokumenty już wystawione, jeśli były wystawione "ich" kontrahentom
 3. Można wydrukować listę kontrahentów bezpośrednio z kartoteki. Drukowani są tylko kontrahenci widoczni w kartotece (uwzględniane są filtry nałożone na kartotekę kontrahentów)
 4. Możliwość eksportu całej kartoteki do pliku XML
 • Nowa zmienna możliwa do użycia w fakturze sprzedaży i zakupu: [Handlowiec/Opiekun]
 • Na listach wystawionych faktur można zobaczyć dokumenty przypisane tylko wybranemu handlowcowi
 • Inwentaryzacja
 1. Na wydruku protokołu różnic można ukryć towary, w których różnic nie stwierdzono
 2. Rozszerzona współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
 3. Możliwość automatycznego zwiększania ilości faktycznej po znalezieniu towaru, kody sterujące (dowiedz się więcej)
 • Raport MPK: Do raportu MPK w/g kontrahentów dodano ilość, j.m. i cenę netto
 • Zamówienie od klienta: Nie dało się wystawić dokumentu WZ, gdy zamówienie było w cenach brutto
 • Raport MPK: prawidłowo ujmowane są korekty do korekt
 • Nowe stawki VAT na 2011 rok (dowiedz się więcej)
 • Nowe rejestry na 2011 rok (rejestr sprzedaży VAT, zakupów VAT itd)
 • Faktura VAT
 1. podczas wysyłki mailem dokument w formacie XML nie jest domyślnie dołączany (przywrócić wysyłanie pliku XML można w konfiguracji)
 2. zmieniając ręcznie rodzaj płatności na taki, do którego jest przypisany rachunek bankowy, jest on od razu ustawiany w dokumencie. Jeśli rodzaj płatności nie posiada przypisanego rachunku, to rachunek bankowy dokumentu ustawiany jest na domyślny
 3. podczas wystawiania faktury do zamówienia wiązanego z przelewem, domyślnie ta faktura również jest z tym przelewem wiązana
 • Import zamówień ze sklepu e-xtra
 1. nie pojawia się słowo "&break"
 2. zabezpieczenie przed importem zbyt długich numerów telefonów
 3. po kliknięciu dymka z informacją o ilości pobranych zamówień e-xtra pojawia się lista zamówień od klientów a nie dla dostawców
 4. obcinanie danych do wymaganej maksymalnej długości pól (były błędy przy imporcie na przykład numeru telefonu dłuższego niż 15 znaków)
 5. możliwość numerowania zamówień w Sapio zgodnie z numerem zamówienia w e-xtra (do włączenia w konfiguracji)
 • Lista zamówień od klientów
 1. filtrowanie po statusach
 2. ustawianie statusu zamówienia bezpośrednio na liście zamówień
 3. statusy zamówień na zakładkach dla szybkiego dostępu do statusów
 4. pokazywanie komunikatu z uwagami do zamówienia, gdy zamówienie jest edytowane lub realizowane
 5. filtrowanie zamówień do których wystawiono/nie wystawiono faktury
 6. filtrowanie zamówień po numerze NIP i e-mailu kontrahenta
 7. pod prawym przyciskiem szybki dostęp do faktur wystawionych do tego zamówienia
 8. pod prawym przyciskiem szybki dostęp do faktur wystawionych temu kontrahentowi
 9. podczas wystawiania faktury do zamówienia wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli do zamówienia wystawiano już faktury
 10. użycie funkcji "zrealizuj i wystaw ..." powodowało próbę wystawienia dokumentu do innego zamówienia, jeśli był aktywny filtr "pokaż tylko niezrealizowane"
 • Zamówienie
 1. prawidłowe zwiększanie numeru kolejnego, jeśli nie zostanie on wpisany ręcznie przez operatora
 2. szybki dostęp do edycji danych odbiorcy zamówienia (klienta)
 3. przy dodawaniu towaru do zamówienia otwierania jest od razu kartoteki towarów w karcie towaru (można wyłączyć w konfiguracji)
 4. przycisk "zrealizuj" dostępny bezpośrednio w zamówieniu, można wpisując zamówienie od razu łatwo je zrealizować w całości
 5. pole "wystaw" (fakturę VAT, paragon. WZ). Gdy zaznaczymy, od razu po zapisie zamówienia wystawiany jest żądany dokument dodatkowy
 6. Możliwość powiązania sposobu płatności z dodatkowymi towarami. Gdy w zamówieniu od klienta wybierzemy na przykład sposób płatności "pobranie poczta", do zamówienia zostaną dodane towary z listy, na przykład "koszt wysyłki - pobranie"
 7. Możliwość przypisania do zamówienia innego rachunku bankowego niż rachunek domyślny. Ten sam rachunek zostanie użyty w fakturze wystawionej do tego zamówienia
 • W oknie automatycznego wiązania przelewów z fakturą (SuperAIP) widoczne są dodatkowe kolumny - nazwa kontrahenta z faktury i z przelewu, oraz NIP kontrahenta
 • Proforma
 1. Numeracja faktur proforma(2011-02-17)

(2010-12-01)

(2010-10-08)


(2010-09-28)


Wersja 5.5.8.881 (2010-06-24)

 • Poprawiony problem z fakturami zakupu w raporcie "Analiza finansowa firmy->Obroty"


Wersja 5.5.8.879 (2010-06-22)

 • Obsługa "Płacę z Allegro" (dowiedz się więcej)
 • Rachunki wewnętrzne (dowiedz się więcej)
 • Raporty MPK: drobna poprawka raportu "według MPK"
 • Aktualizacja biblioteki bankowej: zaktualizowany Multibank i BZ WBK


Wersja 5.5.7.878 (2010-06-01)

 • Rachunki/wyciągi: możliwość dodawania rachunków niepowiązanych z bankiem, i ręczne dodawanie "przelewów" do tych rachunków
 • Menadżer kopii zapasowych ustawia się na ostatnio wyszukanym pliku kopii
 • Raporty MPK: poprawione wyszukiwanie kontrahenta
 • Ustawienia pasków narzędziowych i położenia/rozmiaru okien pamiętane są dla danego użytkownika w każdej firmie osobno
 • Rozszerzony menadżer pulpitów pozwalający na przykład na eksport/import do pliku ustawień ikon i pasków narzędzi
 • Rejestr sprzedaży i zakupu VAT można sporządzić dla faktur wszystkich/tylko zapłaconych/tylko niezapłaconych
 • Poprawiony problem z wykonywaniem kopii zapasowej (błąd zgłaszany był przez serwer Firebird)
 • Poprawiona kompatybilność eksportu przelewów do formatu Elixir-0
 • W karcie towaru przy wprowadzaniu faktury zakupu/PZ/PW pojawia się napis informujący, że wprowadzany towar nie trafi na stan magazynu, jeśli wpisujemy towar spoza kartoteki towarów (towar "z palca") lub usługę
 • W raporcie "Analiza finansowa - obroty" faktury zakupu mogą być ujmowane według daty wystawienia lub daty księgowania
 • Nowa zmienna możliwa do użycia w szablonach wydruku dokumentów magazynowych (PZ/WZ/MM/RW/PW) : 'kwota dokumentu słownie'
 • Allegro: dodawanie adresu wysyłki do danych kontrahenta
 • Aktualizacja biblioteki bankowej:

- Poprawka do modułu obsługi ING Banku usuwająca problem z obsługą rachunków ROR w przypadku, gdy użytkownik posiadał tylko jeden rachunek, który został założony w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

- Zaktualizowano moduł obsługi banku PeKaO24 (http://www.pekao24.pl), który po ostatnich zmianach na stronie banku przestał prawidłowo funkcjonować.


Wersja 5.5.6.873 (2010-03-10)

 • Zamówienie od klienta i dla dostawcy - wpisanie ręcznie numeru zamówienia do nowego zamówienia nie przynosiło efektu - zmieniany był na numer kolejny z konfiguracji.
 • Raport wystawionych korekt VAT nie działał, gdy posortowało się go według terminu płatności faktury źródłowej
 • Na karcie towaru (sprzedaży i zakupu) oraz w oknie historii dostaw podawana jest średnia cena zakupu tego towaru


Wersja 5.5.6.870 (2010-02-25)

 • Dla każdego sposobu płatności można zdefiniować specyficzny dla niego numer rachunku bankowego pojawiający się na wydruku (zobacz więcej na temat manipulowania numerem rachunku na wydruku)
 • Na fakturze VAT i korekcie VAT można bezpośrednio wybrać numer rachunku który pojawi się na wydruku
 • Można wystawić fakturę podsumowującą również wtedy, gdy pozostała do rozdysponowania kwota wynosi zero
 • Usunięcie rachunku firmowego powoduje ustawienie rachunku domyślnego wszystkim kontrahentom i sposobom płatności którzy używali tego rachunku
 • Dodana obsługa numeru CIS dla kont PeKaOBiznes
 • Numer CIF dla AlliorBanku jest uzupełniany prawidłowo przy pobieraniu wyciągów
 • Kolumna "EAN" możliwa do pokazania podczas edycji inwentaryzacji, możliwość również sortowania po niej i wyszukiwania


Wersja 5.5.6.863 (2010-01-27)

 • W szablonie wydruku dokumentów PZ, WZ i MM możliwość użycia zmiennej [Oryginał/Kopia]
 • W szablonie wydruku faktury sprzedaży możliwość użycia zmiennej [Miesiąc sprzedaży słownie]
 • Możliwość użycia zmiennych w nazwie towaru na fakturze
 • Poprawiony wydruk metek na towar
 • Możliwość dostosowania do własnych potrzeb położenia i zawartości pasków narzędziowych, ikon na nich i skrótów klawiszowych w oknie głównym programu


Wersja 5.5.6.862 (2010-01-13)

 • Dodano nowy bank - Alior Bank
 • Po zmianach w Pekao S.A. prawidłowo obsługiwane są konta firmowe
 • Prawidłowy wydruk rachunku z rabatem dla firm nie będących płatnikami VAT
 • Dla faktury sprzedaży dodano historię dokumentu (wydruk, edycja, wysyłka mailem)
 • Eksport danych do Sokaris KPiR
 • Przy aktywnej opcji "Nie pozwól sprzedać towaru poniżej stanu dostawy" i jednocześnie odmówieniu propozycji podzielenia towaru na dostawy, program zmniejszy sprzedawaną ilość do ilości dostępnej w dostawie, tym samym faktycznie nie pozwalając na powstanie "dostawy na minus"
 • Nowa opcja konfiguracyjna, domyślnie aktywna - "Automatycznie dziel towar na kolejne dostawy"
 • W fakturach/korektach zakupu można zdefiniować i używać "typu towaru" dla każdego towaru z osobna
 • Paragony niefiskalne prawidłowo ujmowane są w raportach Rejestr aktywności gospodarczej i Rejestr podsumowanie miesiąca
 • Moduł sprawdzania pisowni "w locie" aktywny w kartotece towarów i kontrahentów
 • Numer faktury nie jest zmieniany podczas wydruku faktury (jeśli w międzyczasie zmieniły się ustawienia konstruowania numeru)


Wersja 5.5.5.852 (2009-11-09)

 • Dla faktury opiewającej na kwotę 0 zł rodzaj płatności zmieniany był na "kompensata"
 • Paragony niefiskalne prawidłowo ujmowane są w rozliczeniach kasy i kasjera
 • Przy tworzeniu PZ do faktury zakupu w specyficznych przypadkach występowały na wydruku groszowe różnice pomiędzy fakturą zakupu a PZ
 • Możliwość zmiany wielkości formatki karty towaru w dokumentach zakupu
 • Długość pola Nazwa Towaru zwiększona z 200 do 500 znaków, pola Symbol Towaru z 30 do 100 znaków


Wersja 5.5.4.848 (2009-10-02)

 • Przeliczanie cen w dostawach (zapamiętywanie wpisanych wartości) działa poprawnie również wtedy, gdy w dostawie jest tylko jedna pozycja
 • W raportach MPK uwzględnianie dokumentów na podstawie daty wystawienia, terminu płatności i daty sprzedaży/księgowania
 • W raportach MPK możliwość ignorowania faktur proforma
 • W fakturze RR możliwość wpisania daty sprzedaży
 • W szablonie wydruku faktury RR możliwość użycia zmiennej [dMaster."Data_sprzedazy"]
 • W raporcie Lista faktur VAT można pominąć faktury PROFORMA
 • Dokument MM dzieląc towar na dostawy w kolejnych pozycjach dzielonego towaru ustawiał cenę zakupu na 0
 • Na wydruku raportu Analiza finansowa->Raport sprzedaży w cenach zakupu widnieje zakres dat których raport dotyczyWersja 5.5.3.844 (2009-09-18)

 • Sortowanie raportów MPK
 • Eksport raportów MPK do Excela (niektórych szablonów)
 • Sortowanie raportu "lista wystawionych faktur VAT" w/g terminu płatności bądź daty wystawienia


Wersja 5.5.2.843 (2009-08-27)

 • Korekty do korekt
 • Poprawiono efekt "znikających stanów magazynowych" w magazynach które nie miały nigdy wykonywanej inwentaryzacji, powstający w momencie, gdy inwentaryzację zrobiono w magazynie powstałym wcześniej.
 • Poprawiona cena zerowa w karcie towaru, gdy sprzedawany towar miał cenę sprzedaży zależną od ceny zakupu z dostawy
 • Obsługa MPK (miejsc powstawania kosztów)
 • Podczas dzielenia towaru na dostawy cena sprzedaży jest obliczana dla każdej z dostaw z osobno. Możliwość wyłączenia w konfiguracji.
 • Możliwość użycia w szablonie dokumentu WZ/PZ i dokumentu Faktura VAT kodu EAN towaru (zmienna [Kod EAN towaru])
 • Możliwość użycia w szablonie dokumentu Faktura VAT zmiennych [Numer konta Twojej firmy sformatowany] i [Numer konta kontrahenta sformatowany], pokazujące numery rachunków w postaci pogrupowanej po 4 cyfry
 • Poprawione "puste zamówienia" pobierane ze sklepu E-xtra (wymagany ponowny eksport oferty lub jej części)
 • Poprawiony raport Magazyn->Cennik, który nie był generowany, gdy wybrano ograniczenia związane z ilością na magazynie
 • Podczas wiązania przelewu z fakturą/zamówieniem można wyszukiwać kontrahentów po nicku z Allegro
 • Podczas wyboru kontrahenta w dowolnym miejscu programu można sortować/wyszukiwać go po nicku z Allegro
 • Mechanizm SuperAIP wiąże przelewy z niezapłaconymi dokumentami również po nicku z Allegro
 • Kontrola poprawności wartości towarów w dokumencie WZ/PZ pomija towary których wartość netto równa się wartości brutto (na przykład towary w cenie 1 grosza)
 • Na wydruku korekty zmienna [faktury/korekty] daje w wyniku słowo "faktury" gdy korekta koryguje fakturę i "korekty" gdy korekta koryguje korektę
 • Na wydruku korekty nowe zmienne możliwe do użycia: [Przed korektą słownie], [Po korekcie słownie], [Rodzaj płatności korekty], [Termin płatności korekty], [Termin płatności korekty krótki]
 • Pola "termin płatności" i "rodzaj płatności" w korekcie VAT, domyślnie ustawiane na termin i rodzaj płatności korygowanego dokumentu (użycie w szablonie wydruku: [dMaster."RODZAJ_PLATNOSCI"] i [dMaster."TERMIN_PLATNOSCI"] )
 • W raporcie "lista wystawionych korekt" można filtrować korekty po tytule płatności, sortować po dacie wystawienia lub terminie płatności, oraz ująć w raporcie tylko korekty do korektWersja 5.5.1.838 (2009-06-19)

 • Przy usuwaniu kontrahenta pojawiało się czasami niepotrzebne (nieprawdziwe) ostrzeżenie o tym, że usuwanemu kontrahentowi wystawiano dokumenty
 • Gdy na stanowisku głównym program zostanie uaktualniony i wersja bazy będzie nowsza niż na stanowisku roboczym, program po stwierdzeniu tego faktu zaproponuje automatyczną aktualizację stanowiska roboczego (gdy stanowisko ma dostęp do internetu)
 • Poprawiony błąd zaokrąglenia kwoty brutto w WZ wystawianej do faktury sprzedaży VAT
 • Po zmianach w WebAPI Allegro, nowa wersja biblioteki poprawnie pobierająca informację o sprzedaży


Wersja 5.5.1.835 (2009-04-28)

 • Funkcja "Łącz jednakowe towary podczas wydruku faktury" nieprawidłowo wyliczała niektóre wartości brutto dla faktur wystawianych od wartości brutto, co skutkowało niezgodnościami na podsumowaniu faktury
 • Użycie funkcji "Łącz jednakowe towary podczas wydruku faktury" nie powoduje już zmiany kolejności towarów pomiędzy fakturą i wydrukiem faktury
 • Konfiguracja->Zarządzanie szablonami wydruku: Możliwość wczytania (importu) szablonu wydruku z pliku
 • Lista zamówień od dostawców: "Tylko zamówienia kontrahenta" - okno wyboru kontrahenta pokazuje tylko dostawców
 • Adresy wysyłki wzbogacono o kraj wysyłki (na wydrukach FV, WZ, zamówienia, nalepki adresowej zmienna [Adres wysyłki - kraj])
 • Statusy dokumentów w FV, wyciągach bankowych i zamówieniu od klienta. Dokumenty można w/g statusu zamówienia dowolnie filtrować. Statusy również można definiować własne.
 • Klient może otrzymać powiadomienie o zmianie statusu dokumentu za pomocą maila/sms-a. Treść powiadomienia dla każdego statusu jest definiowalna.
 • Długość pola e-mail kontrahenta i firmy została zwiększona z 40 do 60 znaków
 • Usunięty problem z wystawianiem dużych ilości klonowanych faktur na komputerach z mniejszą ilością pamięci
 • Usunięty problem z wyświetlaniem listy zwycięzców aukcji Allegro


Wersja 5.5.1.834 (2009-02-26)

 • Raport Analiza finansowa->Zyski: poprawka dla faktur w PLN
 • Raport Płatności->Raport zaległych płatności: Raport potrafi teraz również pokazać zaległości płatnicze nieprzeterminowane
 • Automatyczna aktualizacja bibliotek obsługujących Allegro i banki internetowe w systemie MS Vista działa teraz również w przypadku ograniczonych praw użytkownika


Wersja 5.5.1.832 (2009-02-23)

 • Podgląd na liście wyciągów - dla niektórych oddziałów banków próba otwarcia podglądu przelewu mogła powodować błąd
 • Prawidłowa sygnalizacja osiągnięcia zysku na sprzedaży w fakturach eksportowych (program sygnalizował sprzedaż poniżej kosztów zakupu, gdy zakup był w PLN a sprzedaż w tańszej walucie)
 • Oferta sklepu internetowego: Prawidłowe wyszukiwanie po nazwie towaru
 • Oferta sklepu internetowego: Dodane wyszukiwanie po symbolu towaru
 • Oferta sklepu internetowego: Zmiana wyszukiwania pomiędzy nazwą towaru a symbolem towaru powoduje odpowiednie posortowanie oferty
 • Oferta sklepu internetowego: Gdy wyszukiwanie nie da żadnego wyniku, to panel wyszukiwania nie znika
 • Oferta sklepu internetowego: Prawidłowy eksport, gdy w nazwie/opisie towaru są niedozwolone znaki sterujące (zastępowane są znakiem ?)
 • Oferta sklepu internetowego: Zgłaszanie strony sklepu do wyszukiwarki Google zaktualizowano w związku ze zmianami po stronie Google
 • Raport Analiza finansowa->Zyski pokazuje prawidłowo zysk dla faktur eksportowych dla towarów (sprzedaż z dostaw)
 • Wysyłanie maila przez SMTP: Poprawiony błąd podczas dodawania adresatów wiadomości należących do jednej grupy kontrahentów
 • Listy mailingowe (Narzędzia->Listy mailingowe) - możliwość definiowania list mailingowych i rozsyłania poczty elektronicznej do kontrahentów z wybranej listy. Zawartość listy obliczana jest każdorazowo na podstawie zadanych kryteriów


Wersja 5.5.1.831 (2009-02-06)

 • Raport Historii Dostaw można teraz ograniczyć do dostaw od wybranego kontrahenta (Raporty->Magazyn->Historia Dostaw)


Wersja 5.5.1.829 (2009-02-02)

 • W specyficznych warunkach do dokumentów PW nie tworzyła się dostawa, co objawiało się, mimo obecności towaru na stanie, brak tego towaru przy tworzeniu inwentaryzacji
 • Faktura zakupu tworzona do PZ wystawionego od kwot brutto pobierała ceny brutto jako ceny netto z tego dokumentu
 • Domyślne szablony wydruku pamiętane są teraz w kontekście zalogowanego użytkownika (każdy może mieć inne) a nie w kontekście maszyny na której program jest uruchomiony. Domyślne szablony wydruku (jeśli były inne niż standardowe) muszą więc zostać wybrane ponownie.


Wersja 5.5.1.828 (2009-01-07)

 • Inwentaryzacja: Znaczne przyspieszenie tworzenia, edycji, zamykania i otwierania inwentaryzacji
 • Lista PZ: Poprawne tworzenie faktury zakupu z większej ilości dokumentów PZ niż jeden


Wersja 5.5.1.827 (2009-01-05)

 • Inwentaryzacja: Gdy usunięto magazyn o nazwie X a następnie dodano magazyn również o nazwie X, to próba stworzenia inwentaryzacji dla tegoż magazynu obliczała stany dla usuniętego magazynu X


Wersja 5.5.1.826 (2009-01-02)

 • Inwentaryzacja: Przy tworzeniu nowej inwentaryzacji nie są dodawane do niej towary usunięte a będące na stanie magazynu (na przykład w wyniku edycji dokumentu zmieniającej wydaną/przyjętą ilość już po usunięciu towaru z kartoteki)


Wersja 5.5.1.825 (2008-12-30)

 • Przy wystawianiu samodzielnego dokumentu WZ program błędnie dzielił towar na dostawy, gdy trzeba było dokonać więcej niż jednego podziału


Wersja 5.5.1.824 (2008-12-29)

 • Wysyłanie dokumentów e-mailem za pomocą klienta pocztowego wbudowanego w program Sapio, bez pośrednictwa zewnętrznych programów pocztowych
 • Zlecenie wykonania receptury (produkcji): Naciśnięcie przycisku wyboru receptury powodowało błąd, gdy nie było żadnej zdefiniowanej receptury (lista receptur była pusta)
 • Wyciągi: Poprawiony wydruk listy wyciągów
 • Wysyłka dokumentów bezpośrednio w programie (konta SMTP)
 • Możliwość definiowania szablonów wiadomości e-mail i używania ich do wysyłki dokumentów do klienta (tylko SMTP)
 • Możliwość używania zmiennych w szablonach wiadomości e-mail, dzięki czemu można na przykład spersonalizować e-mail (Szanowny Panie Rafale)
 • Kartoteka kontrahentów: Osoby kontaktowe. Można do kontrahenta przypisać dowolną liczbę osób kontaktowych, wraz z telefonem, adresem e-mail i zwrotem grzecznościowym. Jeśli któraś z osób będzie ustawiona jako domyślna, wtedy wysyłki e-maili będą kierowane na jej adres e-mail, jeśli go posiada. Jeśli żadna z osób kontaktowych nie będzie domyślna lub nie będą posiadać adresu e-mail, to użyty będzie adres kontrahenta
 • Kartoteka kontrahentów: Przycisk "Zadzwoń" pozwala szybko zadzwonić również do osób kontaktowych
 • Dokumenty z kontrahentem (Faktura VAT, faktura zakupu, WZ, PZ, KP, KW): Dodany klawisz edytujący bezpośrednio wybranego kontrahenta, z pominięciem listy kontrahentów i kartoteki kontrahentów. Gdy żaden kontrahent jeszcze nie jest wybrany, klawisz działa jak klawisz wyboru kontrahenta (skrót: F10)
 • Poprawiony szablon wydruku raportu dostaw "na minus"
 • Lista dokumentów WZ i PZ: W celu przyspieszenia wyszukiwania wyszukanie następuje po naciśnięciu przycisku "szukaj" a nie każdorazowo po naciśnięciu klawisza podczas wpisywania szukanego wyrażenia
 • Kartoteka kontrahentów: Dodatkowe informacje dla kontrahenta: "Drukować kontrahentowi faktury papierowe", "Wysyłać kontrahentowi faktury e-mailem", "Zgoda na wysyłanie ofert i promocji". Dwie pierwsze wykorzystywane podczas wydruku faktury VAT z listy faktur VAT.
 • Lista faktura VAT: Podczas drukowania dodatkowe okienko pozwalające wybrać, czy drukujemy oryginał, kopię, czy chcemy fakturę wysłać mailem, dla wybranej jednej lub wielu faktur
 • Lista faktur VAT: Gdy faktura została wysłana do klienta mailem, będzie to widoczne poprzez odpowiednią ikonkę w tabelce z listą faktur
 • Lista faktur VAT: Możliwość filtrowania faktur w/g kryterium: Wysłane e-mailem, Niewysłane e-mailem, Których wysyłka nie powiodła się
 • Lista faktur VAT: Możliwość podglądu listy wiadomości e-mail którymi faktura została wysłana
 • Manager kopii zapasowych: Domyślnym folderem do którego zostanie odtworzona kopia zapasowa jest folder, w którym znajdowała się baza danych w momencie tworzenia kopii zapasowej. Można jednak jednym kliknięciem zmienić go na ostatnio użyty lub na zalecany (domyślny)
 • Raport historia dostaw nie pokazywał dostaw z których nie została wydana żadna sztuka towaru


Wersja 5.5.1.823 (2008-11-17)

 • Aktualizacja serwera Firebird z wersji 2.1.0 do 2.1.1
 • Połączenie z systemem śledzenia błędów Mantis
 • Allegro: Gdy podano błędny login/hasło do Allegro, pobieranie komentarzy z Allegro trwało bez końca, pokazując tylko zwiększający się licznik "pobranych" komentarzy
 • Allegro: Aktualizacja wersji komponentów allegro odbywa się przed wystawieniem aukcji a nie przy otwieraniu oferty Allegro - dzięki temu przyspieszone jest otwieranie samej oferty
 • Allegro: Można stworzyć aukcję nie posiadając ważnego klucza licencji na moduł Allegro, nie można jedynie jej wystawić
 • Allegro: Nie można stworzyć aukcji gdy nie zostały wcześniej pobrane kategorie i pola aukcji z serwisu, na przykład w wyniku błędnego loginu i hasła do Allegro
 • Dane Twojej firmy: Po wpisaniu niepoprawnego numeru Regon lub NIP i opuszczeniu tego pola poprzez zmianę zakładki w drzewku po lewej i wybraniu "Tak" w pytaniu "czy chcesz poprawić [...]" - pojawiał się błąd
 • Rejestracja/tworzenie bazy danych: Gdy na komputerze był tylko klient Firebird, wybrano podłączenie się do istniejącej bazy, pojawiał się błąd gdy program próbował sugerować wybór podłączenia się do bazy zdalnej
 • Rejestracja/tworzenie bazy danych: Poprawiony okazjonalny błąd przy edycji parametrów połączeniowych do bazy danych
 • Zabezpieczenie przed sytuacją, w której aktualizacja bazy danych nie powodzi się. Dotychczas, po nieudanej próbie aktualizacji program kontynuował pracę co mogło prowadzić do przeróżnych problemów. Teraz dalsza praca jest niemożliwa


Wersja 5.5.1.822 (2008-10-28)

 • Oferta e-xtra: poprawiona aktualizacja opisu towaru - po zmianie opisu program twierdził że oferta jest wciąż aktualna
 • Oferta e-xtra: usuwanie pojedynczych towarów z oferty na serwerze działa teraz prawidłowo
 • Oferta e-xtra: towar przeznaczony do usunięcia (wciąż widoczny aż do czasu aktualizacji oferty) jest teraz przekreślony - dzięki temu widać, że zostanie usunięty
 • Oferta e-xtra: towar omyłkowo przeznaczony do usunięcia można przywrócić do oferty, jeśli oferta nie została jeszcze wysłana na serwer - przycisk "Usuń" zmienia się wtedy w przycisk "Przywróć"
 • Dane Twojej firmy: Link ułatwiający rejestrację firmy w Google Maps


Wersja 5.5.1.821 (2008-10-24)

 • Allegro: Szablony komentarzy
 • Allegro: Pobieranie otrzymanych komentarzy
 • Allegro: Wystawianie komentarzy (treść można wpisać lub użyć szablonu)
 • Allegro: Szybkie wystawianie komentarzy (jednym kliknięciem wystawiamy komentarz wszystkim klientom którzy wystawili nam komentarz pozytywny)
 • Allegro: Listę zwycięzców można obejrzeć w całości lub wyfiltrować w/g różnych kryteriów, a nie tylko dla wybranej aukcji
 • Kartoteka towarów: Poprawa prędkości otwierania się kartoteki towarów
 • Kartoteka towarów: Dodatkowa kolumna: Ilość w zamówieniu pokazująca, ile sztuk danego towaru będzie zamówione od dostawcy wraz z kolejnym zamówieniem
 • Kartoteka towarów: Możliwość pokazania tylko towarów przeznaczonych do zamówienia
 • Kartoteka towarów: Gdy ustawimy jakiś filtr ograniczający ilość widocznego asortymentu (na przykład: pokaż tylko stany dodatnie), to na odpowiedniej zakładce zostanie pokazana ikonka kłódki, co przypomina o tym, że filtr jest założony
 • Kartoteka kontrahentów: Gdy ustawimy jakiś filtr ograniczający ilość widocznego asortymentu, to na odpowiedniej zakładce zostanie pokazana ikonka kłódki, co przypomina o tym, że filtr jest założony
 • Kartoteka kontrahentów: Dodatkowe pole (tylko do odczytu): Nick z Allegro. Można po nim sortować, wyszukiwać itd. Jest automatycznie uzupełniane podczas pobierania danych o zwycięzcach aukcji z Allegro
 • Znacznie zmniejszona ilość zapytań do bazy danych w czasie bezczynności programu
 • Forma główna: W menu Pomoc dodano opcję Historia zmian wyświetlającą ten dokument
 • Forma główna: Użycie funkcji Pobierz zamówienia / oferty kupna nie pokazuje komunikatu o braku licencji na sklep e-xtra, jeśli użytkownik nie ma tej licencji ale też nie ma ofert e-xtra
 • Paragon: Poprawiony błąd polegający na okazyjnym "podpinaniu się" paragonu do WZ wystawionego dla faktury sprzedaży
 • Program przy uruchomieniu ostrzega o kończącym się okresie ważności klucza licencji poczynając od 10 dni przed datą upłynięcia ważności licencji
 • Zlikwidowany "fałszywy alarm" o kończeniu się okresu próbnego, gdy został już wpisany ważny klucz licencji
 • Wprowadzone zabezpieczenie - sprawdzanie czy baza danych pochodzi z programu Sapio


Wersja 5.5

Duża aktualizacja - a w niej między innymi:

 • Przesiadka na silnik Firebird 2.1
 • Wiele ofert (kont) e-xtra i Allegro
 • Poprawiona prędkość uruchamiania się aplikacji
 • Ulepszone zarządzanie kopiami zapasowymi
 • Ulepszone logowanie do programu i zarządzanie bazami danych


Wersja 5.0.1.53

 • Obsługa internetowego operatora Betamax - umożliwiającego wysyłanie bezpłatnych smsów na telefony komórkowe