JPK FAQ

Z Baza wiedzy Sokaris

Najczęstsze pytania i problemy związane z przygotowaniem plików JPK

Poniżej zebraliśmy najczęstsze pytania i problemy związane z przygotowywaniem i wysyłaniem plików JPK:


Kolumna K_12

P: Kwota faktury nie pojawia się w kolumnie 12

O: Aby kwota pojawiła się w kolumnie K_12 należy upewnić się, że:

  • Kontrahent w fakturze jest kontrahentem z UE (w kartotece towarów kraj tego kontrahenta jest ustawiony na przykład na Niemcy)
  • Stawką VAT towaru jest NP (nie podlega)
  • W karcie towaru, na zakładce JPK i VAT, zaznaczone jest pole Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

więcej o kolumnie 12 można przeczytać na przykład tutaj: https://accace.pl/rodzaj-uslug-wyszczegolnionych-w-pozycji-12-deklaracji-vat-7/

Status 419

P: Po przesłaniu JPK V7M nie otrzymuję UPO, po sprawdzeniu statusu na portal mf.gov.pl widzę komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących. Dane niezgodne z danymi w zeznaniu. (419)"

O: Taka sytuacja występuje najczęściej przy podpisywaniu wysyłki kwotą przychodu z zeszłego roku, jeśli dane podane w formularzu są niezgodne z danymi które ma Urząd Skarbowy. Najczęstsze pomyłki to:

  • Podanie numeru PESEL zamiast NIP,
  • Literówka w imieniu/nazwisku,
  • Pojedyncze imię zamiast podwójnego,
  • Kwota przychodu podana w pełnych złotych zamiast z dokładnością do groszy,
  • Nazwisko dwuczłonowe podane ze spacją zamiast myślnikiem albo odwrotnie.

Komunikat mówi o "niezgodności z danymi w zeznaniu" - w niektórych przypadkach może okazać się konieczny kontakt z US w celu wyjaśnienia niezgodności.


Aby wysłać plik JPK bez pośrednictwa programu, dowiedzieć się dokładnie jaki jest problem z plikiem, sprawdzić status wysyłki na podstawie numeru UPO itd można użyć bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/bezplatne-narzedzia/