Moduł księgowy

Z Baza wiedzy Sokaris

Moduł księgowy służy do prowadzenia ewidencji księgowej w formie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). W obecnej wersji moduł umożliwia:

  • Prowadzenie i wydruk KPiR
  • Obliczanie i ewidencjonowanie składek ZUS
  • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
  • Rozpoczęcie pracy z modułem w dowolnym miesiącu roku
  • Prognozowanie podatku dochodowego w trakcie miesiąca

[Aktywuj moduł księgowy] Aktywuj moduł księgowy