Moduł księgowy

Z Baza wiedzy Sokaris

Moduł księgowy służy do prowadzenia ewidencji księgowej w formie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). W obecnej wersji moduł umożliwia:

  • Prowadzenie i wydruk KPiR, Bilansu firmy i Podsumowania
  • Uwzględnianie wartości spisu z natury na początek/koniec roku podatkowego
  • Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży, zakupu, paragonów itd. w Księdze
  • Ewidencjonowanie dowolnych kosztów i przychodów za pomocą dowodów księgowych
  • Obliczanie i ewidencjonowanie składek ZUS
  • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub przy podatku liniowym
  • Rozpoczęcie pracy z modułem w dowolnym miesiącu roku
  • Prognozowanie podatku dochodowego w trakcie miesiąca

Plany rozwoju modułu:

  • Ewidencja środków trwałych

Aktywuj moduł księgowy