Przygotowanie programu do pracy z plikami JPK: Różnice pomiędzy wersjami

Z Baza wiedzy Sokaris
(Nowa strona: = <span style="color:#365f91;">Przygotowanie danych</span> = Aby przygotować się do prawidłowego raportowania plików JPK do Ministerstwa finansów, należy: * Uzupełnić [[#topicD...)
 
Linia 18: Linia 18:
 
** '''Ulica''' firmy została rozbita na trzy pola - '''Ulica''', '''nr domu''' i '''nr lokalu'''. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu '''Ulica''' - zmienna ''[Ulica firmy]'' podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach.
 
** '''Ulica''' firmy została rozbita na trzy pola - '''Ulica''', '''nr domu''' i '''nr lokalu'''. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu '''Ulica''' - zmienna ''[Ulica firmy]'' podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach.
 
** Dodano '''Gminę''' do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać '''województwo''', '''powiat''' oraz '''gminę'''.
 
** Dodano '''Gminę''' do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać '''województwo''', '''powiat''' oraz '''gminę'''.
* W danych Urzędu skarbowego (''Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Urzędy skarbowe'') dodano:
+
* W danych Urzędu skarbowego (''Konfiguracja->Dane Twojej firmy->JPK'') dodano:
** Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma.
+
** '''Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK'''. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma.
 +
** '''Adres e-mail bura rachunkowego jeśli pliki JPK są wysyłane do księgowości'''. Ten adres będzie domyślnie wpisywany do programu pocztowego podczas wysyłki pliku JPK mailem.
 +
** '''Ścieżka zapisu JPK w której oczekują na podpisanie podpisem elektronicznym'''. Tam trafiają pliki .xml z JPK w oczekiwaniu na podpisanie ich za pomocą aplikacji podpisującej (Szafir, proCertum SmartSign itd)
  
  

Wersja z 08:39, 13 gru 2017

Przygotowanie danych

Aby przygotować się do prawidłowego raportowania plików JPK do Ministerstwa finansów, należy:


W nowo tworzonych dokumentach dane mające związek z JPK należy uzupełniać na bieżąco.

Dane firmy

W porównaniu do poprzednich wersji programu, dane konfiguracyjne firmy uległy rozszerzeniu, aby sprostać wymaganiom JPK. Należy te zmiany prześledzić i uzupełnić.


 • W danych adresowych (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Dane ogólne) dodano/zmieniono:
  • Miasto firmy. Nie wymaga uzupełnienia, ponieważ zawartość jest taka sama jak dotychczasowe pole Poczta. Jeśli miejscowość urzędu pocztowego jest inna niż miejscowość firmy, proszę zmodyfikować te dane.W związku z tym, zmienne używane w raportach - [Miasto firmy], [Nazwa miasta Twojej firmy], [Miasto Twojej firmy] podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy a zmienna [Poczta firmy] podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy.
  • Ulica firmy została rozbita na trzy pola - Ulica, nr domu i nr lokalu. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu Ulica - zmienna [Ulica firmy] podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach.
  • Dodano Gminę do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać województwo, powiat oraz gminę.
 • W danych Urzędu skarbowego (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->JPK) dodano:
  • Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma.
  • Adres e-mail bura rachunkowego jeśli pliki JPK są wysyłane do księgowości. Ten adres będzie domyślnie wpisywany do programu pocztowego podczas wysyłki pliku JPK mailem.
  • Ścieżka zapisu JPK w której oczekują na podpisanie podpisem elektronicznym. Tam trafiają pliki .xml z JPK w oczekiwaniu na podpisanie ich za pomocą aplikacji podpisującej (Szafir, proCertum SmartSign itd)


Nagłówki dokumentów

Dokumenty, których nagłówki (w szczególnych przypadkach) należy zmodyfikować, to faktury sprzedaży oraz faktury zakupu. W obu przypadkach zmian tych można dokonać na nowo dodanej zakładce JPK.

Zakładka zawiera cztery opcje. Trzy z nich są wspólne dla faktur sprzedaży i zakupu:

 • Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT - opcję należy zaznaczyć, jeśli z jakichś powodów (na przykład przeterminowania - dokumentu nie zaksięgowano w terminie, i został wpisany do programu na przykład ze względu na stan magazynu) dokument wcale nie ma być uwzględniany w pliku JPK.
 • Dokument jest Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT) - opcję należy zaznaczyć, jeśli faktura dokumentuje WDT
 • Dokument jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia - opcję należy zaznaczyć gdy w przypadku tej faktury stosujemy procedurę odwrotnego obciążenia


W fakturze sprzedaży można dodatkowo zaznaczyć opcję:

 • Zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 / art. 82 ust. 3 - po zaznaczeniu tej opcji wybieramy z listy rozwijanej podstawę zwolnienia oraz wpisujemy w pole edycyjne szczegółowe informacje o podstawie zwolnienia


W fakturze zakupu można dodatkowo zaznaczyć opcję:

 • Podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy


Proszę pamiętać, że JPK_VAT(2) wymaga aby w każdej fakturze był podany NIP kontrahenta. Jeśli z jakiegoś powodu nie można go podać, jako numer NIP należy wpisać słowo "brak".


Towary

Istnieją dodatkowe informacje, które są potrzebne do prawidłowej generacji pliku JPK, dotyczące każdej pozycji towarowej z osobna. Są one zgrupowane w zakładce JPK w karcie towaru, zarówno w dokumencie faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu.

Dla faktur sprzedaży zakładka JPK zawiera:

 • Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - opcję powinni zaznaczyć podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, gdy pozycja towarowa jest informacją o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.
 • Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota VAT przy odwrotnym obciążeniu.


Dla faktur zakupu zakładka JPK zawiera:

 • Towar jest środkiem trwałym - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest środkiem trwałym
 • Towar jest kasą rejestrującą - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest kasą rejestrującą
 • Towar jest rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowany towar podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
 • Towar jest rozliczany od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowana pozycja jest usługą z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
 • Towar jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu (art. 103 ust. 3, w zw. z ust. 4 ustawy) - opcję należy zaznaczyć gdy jest to zakup środka transportu wewnątrz UE
 • Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota podatku należnego przy imporcie towarów z UE/poza UE, przy odwrotnym obciążeniu, kwota (podlegająca odliczeniu) wydana na zakup kasy rejestrującej, środka transportu zakupionego w UE