Eksport do programów księgowych

Z Baza wiedzy Sokaris

Wstęp

Aby dopełnić obowiązków wobec fiskusa należy dokumenty finansowe przetworzyć w deklaracje podatkowe i pliku JPK. Najczęściej zajmuje się tym biuro rachunkowe, do którego dostarczamy faktury i inne dowody księgowe. Aby uprościć ten proces w oprogramowaniu firmy Sokaris udostępniono funkcje eksportu tych danych w postaci plików zgodnych z popularnymi systemami księgowymi. Eksport polega na wybraniu odpowiedniego formatu jakiego oczekuje od nas księgowy, wskazaniu zakresu dat i uruchomieniu procesu generacji pliku. Wygenerowany plik należy przekazać do księgowości w wygodny dla obu stron sposób, np. e-mailem lub na pendrive.

Wykonanie eksportu

Eksport ksiegowosc 1.png

Aby wyeksportować dokumenty wybierz pozycję z menu wskazaną strzałką (1). Opcja jest dostępna dla Klientów mających wykupiony moduł eksportu dokumentów.


Eksport ksiegowosc 2.png

Wybierz format eksportu z listy rozwijanej.


Eksport ksiegowosc 3.png

Naciśnięcie przycisku Eksportuj (1) spowoduje utworzenie pliku eksportu. Będzie go można zobaczyć w oknie eksploratora Windows, jeśli opcja (2) będzie zaznaczona. Proces eksportu zakończy się po naciśnięciu przycisku (3).Eksport ksiegowosc 4.png

Wyeksportowany plik zostanie zapisany w miejscu wskazanym przed eksportem (1). Nazwa pliku (2) będzie zawierała format eksportu oraz zakres dat dokumentów wchodzących w skład eksportu. Ten plik można wysłać do księgowości / biura rachunkowego.