Sapio - Jak pracować w sieci

Z Baza wiedzy Sokaris

Przygotowanie komputera głównego

  • Zainstaluj program Sapio używając domyślnej opcji Instalacja programu głównego (lub jednostanowiskowa).
  • Upewnij się, że serwer Firebird jest zainstalowany prawidłowo (patrz: Opis instalacji serwera Firebird).
  • Uruchom program Sapio, aby stworzyć nową bazę danych (patrz: Sapio - tworzenie nowej bazy danych).
  • Odblokuj w firewallu port TCP 3050 (patrz przykład dla zapory Windows XP: Jak dodać port do wykluczeń zapory Windows XP). Port 3050 jest używany przez serwer Firebird do komunikacji ze stacjami roboczymi (klienckimi).
  • Upewnij się, że komputer główny posiada stały numer IP - stanowiska robocze muszą go znać. Jeśli po każdym uruchomieniu komputera głównego będzie on miał inny numer IP, to stanowiska robocze nie będą mogły połączyć się z bazą danych.
  • Jeśli praca ma się odbywać poprzez sieć Internet, to komputer główny musi posiadać zewnętrzny adres IP (widoczny z Sieci). Jeśli nie posiada, należy na routerze przekierować port 3050 na wewnętrzne IP komputera głównego.

Konfiguracja stanowisk roboczych

  • Na każdej ze stacji roboczych zainstaluj program Sapio w typowej konfiguracji (Instalacja programu głównego (lub jednostanowiskowa))
  • Jeśli firewalle na stacjach roboczych blokują połączenia wychodzące, to na każdej z nich odblokuj port TCP 3050
  • Na każdej ze stacji roboczych połącz się z bazą danych na komputerze głównym (patrz: Sapio - Jak skonfigurować stanowisko klienta)