Zmienne w nazwie towaru

Z Baza wiedzy Sokaris

W programie Sapio można używać zmiennych w nazwie towaru. Zmienne te są przeliczane na odpowiednie wartości w momencie dodawania towaru do faktury.


Użycie zmiennych bywa przydatne w takich zastosowaniach jak klonowanie faktur, używanie faktury jako szablonu itd.


Przykład: firma prowadzi sprzedaż usług dostępu do internetu. Co miesiąc wystawia klientom faktury na abonament za internet. Nazwa towaru może wtedy wyglądać tak:


Internet "Szybkie łącze" 4MBit za miesiąc [Miesiąc sprzedaży słownie]


Na fakturze zmienna nazwa towaru będzie następująca:

Internet "Szybkie łącze" 4MBit za miesiąc marzec


Zmienne których można użyć w nazwie towaru:

  • [data sprzedaży] (+/- ilość dni)
  • [data sprzedaży krótka] (+/- ilość dni)
  • [miesiąc i rok sprzedaży słownie] (+/- ilość miesięcy)
  • [miesiąc sprzedaży słownie] (+/- ilość miesięcy)


Zmienna z dodaną/odjętą liczbą dni/miesięcy wygląda na przykład tak:

[miesiąc sprzedaży słownie +3] i w wyniku, dla sprzedaży w styczniu daje wynik "kwiecień"