Historia zmian w Bankonecie

Z Baza wiedzy Sokaris
Wersja z dnia 08:25, 4 lip 2019 autorstwa P. Mondzelewski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

W kolejnej wersji:


* Aktualizacja serwera Firebird do wersji 2.5.9.27139
* Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.2.7


Data aktualizacji: 19.09.2018

* Instalator w wersji Unicode

Wersja 3.2.21, data aktualizacji: 14.02.2017

* Prawidłowa aktualizacja bazy banków KIR

Wersja 3.2.19, data aktualizacji: 21.04.2016

* Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.2.7

Wersja 3.2.15, data aktualizacji: 25.11.2014

* Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.1.10

Wersja 3.2.14, data aktualizacji: 19.05.2014

* Poprawa kompatybilności instalatora z oprogramowaniem antywirusowym oraz filtrem Smartscreen
* Aktualizacja biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.1.7

Wersja 3.2.13, data aktualizacji: 10.04.2014

* Lista wyciągów: zapamiętywanie widocznych/ukrytych kolumn
* Lista wyciągów: zapamiętywanie szerokości kolumn


Wersja 3.2.12, data aktualizacji: 19.11.2013

* Lista wyciągów: filtrowanie po kwocie powodowało błąd
* Podgląd przelewu: zwiększone minimalne wymiary okna, okno maksymalnie zmniejszone ukrywało opis przelewu


Wersja 3.2.11, data aktualizacji: 24.10.2013

* Lista wyciągów: znacznie poprawiona prędkość działania przy większej ilości przelewów
* Lista wyciągów: nowe możliwości szybkiego filtrowania zakresu dat - ostatnie xxx dni, bieżący kwartał, poprzedni kwartał
* Lista wyciągów: poprawiony eksport do CSV
* Poprawione zgłoszone błędy

Wersja 3.2.8, data aktualizacji: 31.07.2013

* Płatności Allegro: poprawiona kwota dopłat, oraz płatności do których zażądano dopłaty

Wersja 3.2.7, data aktualizacji: 21.06.2013

* Płatności Allegro: poprawiona kwota przy zakupie wielu sztuk
* Płatności Allegro: prawidłowa kwota dla wypłaty z konta Allegro
* Płatności Allegro: liczba zakupionych sztuk widoczna w opisie przelewu

Wersja 3.2.6, data aktualizacji: 28.05.2013

* Drobne poprawki

Wersja 3.2.5, data aktualizacji: 05.09.2012

* Aktualizacja silnika generującego raporty
* Dodana możliwość wysyłania uwag/sugestii do firmy Sokaris bezpośrednio z menu programu
* Przyspieszone skórowanie, aktualizacja dostępnych skórek
* Dodane polskie tłumaczenie w czasie dostosowywania pasków narzędzi
* Usunięty problem z logowaniem do programu podczas wychodzenia z zasobnika systemowego (znikające okno logowania)
* Usunięty problem z niewidocznym polem do wprowadzenia zakresu dat przy filtrowaniu przelewów
* Usunięty problem z dodawaniem przelewów niezwiązanych z rachunkiem bankowym


Wersja 3.1.2, data aktualizacji: 09.07.2012

* Usunięty problem z błędną ścieżką do pliku certyfikatów
* Okno pobierania wyciągów nie zostaje zamknięte gdy wyciągi pobierane są ręcznie z poziomu okna historii wyciągów
* Nie można pobrać wyciągów z konta bez podania hasła
* Na liście wyciągów do pobrania nie pojawiają się konta niepowiązane z rachunkami bankowymi/kontami Allegro


Wersja 3.1.1, data aktualizacji: 17.04.2012

* Zwiększona odporność programu na blokady ze strony programów antywirusowych 
* Usunięte problemy podczas pracy na użytkowniku bez uprawnień administratora 
* Usunięty problem z autostartem w Vista/Win7
* Usunięte sporadyczne kłopoty z pokazywaniem okna logowania gdy program uruchamiał się w postaci zminimalizowanej
* Aktualizacja biblioteki bankowej (dowiedz się więcej)
* Aktualizacja biblioteki allegro (Płacę z Allegro)
* Integracja z systemem powiadamiania o problemach/zgłaszaniem sugestii (Pomoc->Wyślij zgłoszenie)
* Inne poprawki


Wersja 3.1.0, data aktualizacji: 10.12.2010

* Eksport wyciągów do formatu MT940 i MT942
* Zmiana skórowania programu
* W konfiguracji możliwość odtworzenia dźwięku powiadamiającego o nowych operacjach bankowych
* Aktualizacja biblioteki bankowej (dowiedz się więcej)


Wersja 3.0.6.151, data aktualizacji: 10.12.2010

* Na liście wyciągów dwie dodatkowe kolumny - numer rachunku własny i numer rachunku kontrahenta
* Aktualizacja biblioteki bankowej (dowiedz się więcej)

Wersja 3.0.5.150, data aktualizacji: 08.12.2010

* Płatności Allegro - aktualizacja biblioteki
* Zakończenie edytowania przelewu nie przesuwa kursora na początek listy przelewów
* Wywołanie funkcji "Powiąż z grupami" działa na wszystkie przelewy, nie tylko na te widoczne w oknie, 
 oraz lepiej pokazuje postęp operacji
* Rachunek wewnętrzny, dla łatwiejszej identyfikacji, oprócz numeru IBAN posiada też nazwę
* Ustawić własny rachunek jako wewnętrzny można bezpośrednio - podczas edycji danych tego rachunku
* Nowo dodawane rachunki bankowe domyślnie traktowane są jako wewnętrzne
* Gdy dodano rachunek wewnętrzny, a następnie go usunięto, to przelewy z/na ten rachunek wciąż były 
 traktowane jak przelewy wewnętrzne


Wersja 3.0.4.148, data aktualizacji: 22.10.2010

* Do dowolnego przelewu można dodać swój indywidualny komentarz

data aktualizacji: 28.09.2010

* Aktualizacja biblioteki bankowej (dowiedz się więcej)

Wersja 3.0.3.147, data aktualizacji: 27.08.2010

* Powiadamianie o nowych operacjach dźwiękiem lub dymkiem stosuje się do ustawień z konfiguracji nakazujących
 informować na przykład tylko o operacjach uznania
* Nie można było zaznaczyć szukania po dwóch kwotach naraz ("widełki od-do")


Wersja 3.0.2.145, data aktualizacji: 16.07.2010

* Gdy rachunek bankowy sprawdzany jest automatycznie co zadany okres czasu, a wystąpi błąd 
 logowania (błędny login/hasło), to konto zostanie wyłączone z dalszego automatycznego pobierania w celu
 zapobieżenia blokadzie konta po kilkukrotnym podaniu złego hasła.
* Przelewy wewnętrzne można wykluczyć z powiadamiania - nie będą się pojawiać w mailach/SMS-ach informujących
 o nowych operacjach na kontach.
* Gdy pobieramy przelewy z okna wyciągów i podczas pobierania wystąpi jakiś problem, to okno historii pobierania 
 nie zostanie zamknięte (można przeczytać, co poszło nie tak), a błędy będą wyświetlone kolorem czerwonym


Wersja 3.0.1.144, data aktualizacji: 22.06.2010

* Gdy w oknie wyciągów ustawimy filtr "ukryj przelewy wewnętrzne" a nie zdefiniowano rachunków wewnętrznych, 
 automatycznie zostanie wyświetlona lista rachunków wewnętrznych w celu ich dodania.
* Aktualizacja biblioteki bankowej:
- zaktualizowany Multibank i BZ WBK


Wersja 3.0.1.143, data aktualizacji: 05.06.2010

* Przy dodawaniu i edycji przelewu niepowiązanego z bankiem można zmienić, 
 do którego rachunku niepowiązanego z bankiem ten przelew ma należeć
* Zapamiętywanie (w konfiguracji rachunku) numeru CIF dla kont BPH
* Prawidłowe filtrowanie przelewów "bez grupy" i "bez statusu"
* W słowniku grup i słowniku statusów dodana kolumna z ilością przelewów mających ustawiony dany status i należących do danej grupy
* Aktualizacja biblioteki bankowej:
- obsługa banku BZWBK w wersji z nowym interfejsem. 
 Wyboru używanego interfejsu można dokonać w konfiguracji rachunku (domyślnie nowy)


Wersja 3.0.0.141, data aktualizacji: 27.05.2010

* Obsługa "Płacę z Allegro" (dowiedz się więcej)
* Rachunki wewnętrzne (dowiedz się więcej)
* Możliwość dodania nieograniczonej liczby rachunków niepowiązanych z bankiem, do których ręcznie można dodawać i usuwać wyciągi
* Okno podglądu przelewu można skalować, tytuł przelewu i nazwa kontrahenta są zawijane
* Minimalny czas autopobierania wydłużono do 30 minut, jeśli pobierane jest konto "Płatności Allegro"
* Aktualizacja biblioteki bankowej:
- obsługa PeKaOBiznes24
- zaktualizowany Allior Bank, Deutsche Bank, BZ WBK
- Poprawka do modułu obsługi ING Banku usuwająca problem z obsługą rachunków ROR w przypadku,
 gdy użytkownik posiadał tylko jeden rachunek, który został założony w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- Zaktualizowano moduł obsługi banku PeKaO24 (http://www.pekao24.pl), który po ostatnich zmianach
 na stronie banku przestał prawidłowo funkcjonować.
mBank - kolejne zmiany i aktualizacja Data: 07-12-2007


W ostatnim czasie mBank wprowadził kolejne zmiany w serwisie internetowym, które ograniczyły funkcjonalność modułu pobierania wyciągów. Publikujemy poprawkę modułu Bankonetu uwzględniającą zmiany w serwisie mBanku. Aby z niej skorzystać należy zaktualizować program.


Aktualizacja modułu mBanku 

Data: 13-11-2007


Moduł mBanku został przystosowany do zmian w serwisie bankowym. Aby korzystać z nowej wersji należy zaktualizować program Bankonet.


mBank - kolejna zmiana serwisu 

Data: 12-11-2007


Serwis mBanku wprowadził kolejne zmiany na stronie, które są przyczyną nieprawidłowości podczas pobierania wyciągów Bankonetem. W chwili obecnej trwają prace nad modernizacją modułu obsługi mBanku.


Dostępna nowa wersja modułu mBank 

Data: 25-09-2007


Udostępniona została nowa wersja modułu do obsługi rachunków w mBanku. Zapraszamy do aktualizacji.


mBank - zmiany serwisu 

Data: 24-09-2007


Serwis mBanku został bardzo poważnie zmodyfikowany w związku z czym przestał działać moduł pobierania wyciągów. W chwili obecnej trwają prace mające na celu przystosowanie modułu pobierania wyciągów do nowej wersji serwisu mBanku. Nie wiadomo kiedy dokładnie modernizacja zostanie zakończona, prosimy sprawdzać nasze aktualności co kilka godzin.


PKO Inteligo 

Data: 16-07-2007


Przystosowano moduł obsługi serwisu PKO Inteligo do zmian wprowadzonych przez bank.