Historia zmian w Fakturancie

Z Baza wiedzy Sokaris
Wersja z dnia 09:53, 14 wrz 2021 autorstwa P. Mondzelewski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Aby zaktualizować do najnowszej wersji pobierz instalator:

* Wersja najnowsza - pobierz instalator
* Wersje archiwalne - otwórz folder


Wersja 2.5.18.208 (2020-07-23)

 • Poprawione drobne błędy

Wersja 2.5.17.206 (2020-06-30)

 • Szablony wydruku faktur/korekt zmodyfikowane w związku z obowiązywaniem kodów CN (Nomenklatura Scalona) od 1 lipca 2020 roku


Wersja 2.5.16.204 (2020-03-06)

 • Możliwość eksportu korekty VAT do popularnych formatów - PDF, JPG, RTF, WMM, EMF, BMP, GIF


Wersja 2.5.15.202 (2019-10-14)

 • Nowy rodzaj faktury - mechanizm podzielonej płatności
 • Automatyczna kontrola, czy przy kwotach > 15.000 zł ustawiono rodzaj faktury na mechanizm podzielonej płatności


Wersja 2.5.14.201 (2019-08-01)

 • Domyślna litera stawki zwolnionej ('zw.') dla drukarek Posnet to teraz E, z możliwością zmiany w konfiguracji


Wersja 2.5.13.200 (2018-10-24)

 • Nowy szablon wydruku "Wezwanie do zapłaty w euro"


Wersja 2.5.12.199 (2018-09-05)

 • Automatyczne powiadamianie o pojawieniu się na serwerze nowszej wersji programu Fakturant


Wersja 2.5.11.197 (2018-05-28)

 • Szablony wydruku faktur VAT i faktur VAT z rabatem zostały uzupełnione o możliwość wydruku oświadczenia o RODO oraz o komentarz


Wersja 2.5.10.195 (2018-03-23)

 • Poprawiony wygląd szablonu wydruku faktury "Duplikat" w wersji bez rabatu i z rabatem


Wersja 2.5.9.193 (2017-04-25)

 • Poprawiony wygląd szablonu wydruku faktury "FakturaVat - Złom Nabywca - Odbiorca" w wersji bez rabatu i z rabatem


Wersja 2.5.8.191 (2017-02-14)

 • Szablony wydruku rejestrów VAT zawierają stawkę o.o.


Wersja 2.5.7.189 (2017-01-13)

 • Szablon wydruku rachunku "Nabywca - Odbiorca" dla faktur Vat marża i Złom
 • Szablon wydruku rachunku "Nabywca - Odbiorca" dla faktury Złom w wersji z rabatem


Wersja 2.5.6.187 (2017-01-10)

 • Szablon wydruku faktury "Nabywca - Odbiorca" w wersji z rabatem
 • Szablon wydruku rachunku "Nabywca - Odbiorca"
 • Szablon wydruku rachunku "Nabywca - Odbiorca" w wersji z rabatem


Wersja 2.5.5.185 (2017-01-02)

 • Szablon wydruku faktury "Nabywca - Odbiorca"
 • Stawka VAT "--"


Wersja 2.5.4.183 (2016-11-07)

 • Dostosowanie aktualizacji kursów walut przez internet
 • Dodane pole [Komentarz] w szablonie faktury sprzedaży z rabetem "Faktura VAT dodatkowa 3"


Wersja 2.5.3.181 (2016-08-02)

 • Program pozwala zapisać fakturę sprzedaży z terminem płatności wcześniejszym niż data wystawienia dokumentu.


Wersja 2.5.2.179 (2016-06-02)

 • Zwiększona kompatybilność instalatora z systemem Windows 10


Wersja 2.5.1.177 (2015-12-11)

 • Modyfikacja 9-ciu szablonów wydruku faktur (dodane pole [Komentarz])


Wersja 2.5.0.175 (2015-07-23)

 • Prawidłowo wyświetlane polskie znaki po zapisaniu faktury jako .pdf
 • Załącznik w fakturze wysyłanej mailem jest teraz w formacie .pdf


Wersja 2.4.4.174 (2015-03-03)

 • Użycie funkcji "użyj jako szablonu" użyta na fakturze nienumerowanej lub paragonowej stworzy nową fakturę jako numerowaną


Wersja 2.4.3.172 (2015-02-23)

 • Ostrzeżenie podczas próby wystawienia faktury o takim samym numerze jak już istniejący w systemie


Wersja 2.4.2.170 (2014-12-15)

 • Poprawiony rejestr sprzedaży korekt eksportowych


Wersja 2.4.1.168 (2014-08-28)

 • Podczas dodawania towaru do faktury i wybraniu towaru z kartoteki towarów kursor ustawia się w karcie towaru w polu "ilość"
 • Drobne poprawki


Wersja 2.4.0.166 (2014-05-05)

 • Poprawa kompatybilności instalatora z oprogramowaniem antywirusowym oraz filtrem Smartscreen
 • Drobne poprawki


Wersja 2.3.6.164 (2014-03-05)

 • Drobne poprawki


Wersja 2.3.5.162 (2014-02-28)

 • Drobna poprawka uciętych okien paragonu i faktury VAT


Wersja 2.3.4.160 (2014-02-24)

 • Lista faktur:
 1. Poprawne zapamiętywanie ustawień sortowania (rosnąco, malejąco)
 2. Paski przewijania listy faktur były niewidoczne


Wersja 2.3.3.158 (2014-02-20)

 • W korekcie podczas zmiany towaru w walucie, do przeliczeń brana jest ta sama data kursu która była użyta do umieszczenia towaru w fakturze korygowanej


Wersja 2.3.0.152 (2014-02-01)

 • Paragon:
 1. Dodana "Data księgowania", domyślnie równa dacie wystawienia
 2. Dwie nowe zmienne możliwe do użycia na niefiskalnym wydruku paragonu : [Data księgowania] i [Data księgowania krótka]
 • Rejestr sprzedaży detalicznej:
 1. Paragony do rejestru sprzedaży detalicznej kwalifikować można według daty księgowania (domyślnie) lub, tak jak dotychczas, według daty wystawienia
 2. W rejestrze można uwzględnić również paragony niefiskalne
 • Korekta VAT:
 1. Dodana "Data księgowania", domyślnie równa dacie wystawienia
 2. Nowa zmienna możliwa do użycia na wydruku korekty : [Data księgowania korekty]
 • Rejestr korekt VAT: Korekty do rejestru kwalifikować można według daty księgowania (domyślnie) lub, tak jak dotychczas, według daty wystawienia
 • Rejestr VAT: Można wykonać rejestr tylko dla faktur, które nie mają wpisanego żadnego rodzaju faktury


Wersja 2.2.1.150 (2014-01-16)

 • Domyślnym sposobem płatności jest teraz "Zapłacono gotówką" zamiast "Gotówka"


Wersja 2.2.0.148 (2014-01-02)

 • Lista faktur eksportowych: Usunięto błąd "Invalid field name. Data_Ksiegowania" podczas zaznaczenia filtra "Pokaż tylko faktury Zaksięgowane/Nie zaksięgowane".
 • Lista faktur sprzedaży:
 1. Widoczna dodatkowa kolumna: Data sprzedaży
 2. Możliwość sortowania po kolumnie Data sprzedaży
 3. Kryterium czasowe może brać pod uwagę (do wyboru) Datę wystawienia lub Datę sprzedaży
 • Rejestr faktur VAT:
 1. Możliwość kwalifikowania dokumentów do rejestru na podstawie daty sprzedaży/księgowania (domyślnie), daty wystawienia (tylko rejestr sprzedaży) lub terminu płatności
 2. Na wydruku Rejestru Sprzedaży VAT faktury można ułożyć również według daty sprzedaży
 3. Możliwość kwalifikowania do rejestru sprzedaży VAT tylko faktur określonego typu (na przykład tylko faktury typu "odwrotne obciążenie")


Wersja 2.1.4.142 (2013-10-16)

 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Epson TM-T801FV firmy Torell
 • W szablonach wydruku faktur sprzedaży można teraz użyć zmiennej [Numer paragonu]


Wersja 2.1.3.141 (2013-04-29)

 • W szablonach wydruku faktur sprzedaży można teraz użyć zmiennych:
 1. [Data księgowania faktury]
 2. [Data księgowania faktury krótka]
 3. [Kurs księgowania faktury]

Zmienne te podają prawidłowe wartości dla zaksięgowanych faktur. Dla faktur złotówkowych oraz niezaksięgowanych kurs księgowania wynosi 1


Wersja 2.1.2.135 (2013-03-01)

 • W raporcie "Lista faktur VAT" można filtrować również dokumenty których płatność została przeterminowana
 • Nowy szablon wydruku w raporcie "Lista faktur VAT" pokazujący ilość dni spóźnienia z płatnością (zobacz więcej)
 • Jeśli opcja Konfiguracja->Ogólne->Faktura->"Faktury płatne w dniu wystawienia uznawaj za zapłacone" zostanie odznaczona, to nowowystawiana faktura zakupu płatna gotówką nie będzie zapłacona, dopóki użytkownik sam nie zaznaczy opcji "zapłacona"


Wersja 2.1.0.128 (2013-01-01)

 • Szablony wydruków faktur dostosowane do zmian przepisów


Wersja 2.0.15.125 (2012-10-11)

 • Rejestr faktur paragonowych
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "Rejestr faktur paragonowych z datą sprzedaży"
 • Rejestr vat kasowy
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "Rejestr VAT kasowy z datą sprzedaży"
 • Rejestr faktur eksportowych
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "RejestrFakturEksportowych z datą sprzedaży"
 3. dodatkowy raport "RejestrFakturEksportowych z VAT" pokazujący wartość VAT w złotówkach i walucie
 4. kurs waluty na wydruku raportu prawidłowo zaokrąglany do 4 miejsc po przecinku
 • Rejestr sprzedaży/zakupu VAT
 1. dodatkowa zmienna [Data sprzedaży faktury]
 2. dodatkowy raport "RejestrVAT z datą sprzedaży"
 3. dodatkowy raport "RejestrZakupuVAT z datą sprzedaży"
 • Wszystkie nazwy zmiennych w raportach zostały uniezależnione od wielkości znaków
 • Adres kontrahentów na wydruku w rejestrach domyślnych


Wersja 2.0.13.123 (2012-06-13)

 • Usunięty problem z zaokrągleniem stanu magazynowego przy sprzedaży fakturą VAT ilości z trzema miejscami po przecinku


Wersja 2.0.12.121 (2012-05-28)

 • Program działa bez konieczności uruchamiania z prawami administratora. Dotyczy to również użytkowników bez praw administratora
 • Lista wystawionych korekt VAT wyświetlała się nieprawidłowo, gdy ustawiony był filtr "tylko dla kontrahenta"
 • Możliwość wyłączenia wystawiania faktur eksportowych jest usunięta z konfiguracji firmy (można je wystawiać zawsze)


Wersja 2.0.9.115 (2012-03-16)

 • Poprawne umieszczanie towarów ze stawką "np." w rejestrze sprzedaży detalicznej


Wersja 2.0.8.114 (2012-02-17)

 • Kolumna "j.m." podczas edycji inwentaryzacji
 • Poprawione sumowanie stawki "n.p." w niektórych rejestrach
 • Poprawiona zmieniająca się data - termin płatności w fakturze zakupu
 • Automatyczna aktualizacja przedłużanych numerów licencji w programie
 • Okno z numerami licencji dostępne bezpośrednio z menu Pomoc
 • Gdy numery licencji są już wpisane, to okno z numerami licencji pokazuje termin ich ważności


Wersja 2.0.6.110 (2011-11-23)

 • Na liście faktur zakupu ustawienie kryterium czasowego na "Wszystkie" powodowało ukrycie dokumentów wystawionych z datą przyszłą


Wersja 2.0.5.107 (2011-07-05)

 • Możliwość ułożenia towarów faktury na wydruku w/g nazwy bądź symbolu towaru (Konfiguracja->Konfiguracja programu->Dokumenty->Drukowanie->Faktura VAT)


Wersja 2.0.3.104 (2011-05-13)

 • Szybki dostęp do słownika rodzajów płatności bezpośrednio z faktury sprzedaży i faktury zakupu
 • Możliwość "odfiskalizowania" paragonu fiskalnego na liście wystawionych paragonów
 • Szablon Faktury VAT Złom - bez stawek podatku VAT


Wersja 2.0.2.103 (2011-02-17)

 • Możliwość wysyłania faktury VAT mailem (przycisk "wyślij" na podglądzie wydruku faktury)
 • Możliwość wczytania/utworzenia kopii zapasowej bez potrzeby logowania się do firmy (przycisk "zarządzaj" w oknie logowania)


Wersja 2.0.0.90 (2010-12-15)

 • Nowe stawki VAT na 2011 rok (dowiedz się więcej)
 • Nowe rejestry na 2011 rok (rejestr sprzedaży VAT, zakupów VAT itd)


Wersja 1.8.5.74 (2010-11-03)

 • Można zapisać fakturę opiewającą na ujemną kwotę (po zaakceptowaniu ostrzeżenia)
 • Można dodać do faktury ujemną ilość towaru, gdy w konfiguracji zaznaczona jest opcja "Zezwalaj na dodanie do faktury towaru o zerowej/ujemnej ilości/cenie"


Wersja 1.8.5.69 (2010-01-11)

 • Przy tworzeniu/edycji inwentaryzacji program proponuje wypełnienie stanów faktycznych stanami obliczonymi, o ile inwentaryzacja jest jeszcze niezmodyfikowana przez użytkownika
 • Przy zamykaniu/otwieraniu inwentaryzacji wykonywana jest automatyczna kopia zapasowa
 • Przyciski sterujące widocznym paskiem narzędziowym są prawidłowo pokazywane w rozdzielczości ekranu 120DPI


Wersja 1.8.5.68 (2009-10-15)

 • Przy wystawianiu faktury kontrola zaległości płatniczych kontrahenta następuje bez względu na to, czy fakturę wystawiamy bezpośrednio, czy z kartoteki kontrahentów. Dotychczas była wywoływana tylko gdy kontrahent był wybierany bezpośrednio w fakturze.