JPK FAQ

Z Baza wiedzy Sokaris

Najczęstsze pytania związane z JPK, ich przygotowaniem, wysyłką i problemami które można napotkać

Użytkownicy naszych programów miewają problemy i wątpliwości związane z JPK. Najczęściej pojawiają się takie pytania:

Kolumna K_12

P: Kwota faktury nie pojawia się w kolumnie 12

O: Aby kwota pojawiła się w kolumnie K_12 należy upewnić się, że:

 • Kontrahent w fakturze jest kontrahentem z UE (w kartotece towarów kraj tego kontrahenta jest ustawiony na przykład na Niemcy)
 • Stawką VAT towaru jest NP (nie podlega)
 • W karcie towaru, na zakładce JPK i VAT, zaznaczone jest pole Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

więcej o kolumnie 12 można przeczytać na przykład tutaj: https://accace.pl/rodzaj-uslug-wyszczegolnionych-w-pozycji-12-deklaracji-vat-7/

Status 419

P: Po przesłaniu JPK V7M nie otrzymuję UPO, po sprawdzeniu statusu na portal mf.gov.pl widzę komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących. Dane niezgodne z danymi w zeznaniu. (419)"

O: Taka sytuacja występuje najczęściej przy podpisywaniu wysyłki kwotą przychodu z zeszłego roku, jeśli dane podane w formularzu są niezgodne z danymi które ma Urząd Skarbowy. Najczęstsze pomyłki to:

 • Podanie numeru PESEL zamiast NIP,
 • Literówka w imieniu/nazwisku,
 • Pojedyncze imię zamiast podwójnego,
 • Kwota przychodu podana w pełnych złotych zamiast z dokładnością do groszy,
 • Nazwisko dwuczłonowe podane ze spacją zamiast myślnikiem albo odwrotnie.

Komunikat mówi o "niezgodności z danymi w zeznaniu" - w niektórych przypadkach może okazać się konieczny kontakt z US w celu wyjaśnienia niezgodności.

Kolumna K_39

P: W styczniu powinna być dopisana nadwyżka za grudzień. W grudniu nadwyżka 133 zł. Na deklaracji styczniowej kwota ta nie jest uwzględniana.

O: Pole P_39 (Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji) wpisuje Pan we własnym zakresie w części deklaracyjnej. W przypadku stycznia wpisuje Pan tam 133 zł nadwyżki grudniowej.


Aby wysłać plik JPK bez pośrednictwa programu, dowiedzieć się dokładnie jaki jest problem z plikiem, sprawdzić status wysyłki na podstawie numeru UPO itd można użyć bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/bezplatne-narzedzia/

"Zerowe" stawki podatku

P: Wystawiłem fakturę z podatkiem n.p.. Fakturę widać w JPK, ale kwota netto faktury wynosi 0. Gdy zmienię stawkę podatku na 23%, sytuacja wraca do normy.

O: Proszę sprawdzić, czy faktura wystawiona jest dla zagranicznego kontrahenta. Do wystawiania faktur „n.p.” zobligowani są przedsiębiorcy wykonujący usługi dla zagranicznych firm. NP oznacza, że pozycja faktury nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, i że podatek VAT spada na kupującego.


Właściwe ścieżki dla "zerowych" stawek VAT to:

 • Polski kontrahent - stawki ZW i 0%
 • Kontrahent UE - stawka n.p. i 0%
 • Kontrahent spoza UE - stawka n.p.