JPK FAQ

Z Baza wiedzy Sokaris

Najczęstsze pytania i problemy związane z przygotowaniem plików JPK/span>

Poniżej zebraliśmy najczęstsze pytania i problemy związane z przygotowywaniem i wysyłaniem plików JPK:


Kolumna K_12

Aby kwota pojawiła się w kolumnie K_12 należy upewnić się, że:

  • Kontrahent w fakturze jest kontrahentem z UE (w kartotece towarów kraj tego kontrahenta jest ustawiony na przykład na Niemcy)
  • Stawką VAT towaru jest NP (nie podlega)
  • W karcie towaru, na zakładce JPK i VAT, zaznaczone jest pole Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

więcej o kolumnie 12 można przeczytać na przykład tutaj: https://accace.pl/rodzaj-uslug-wyszczegolnionych-w-pozycji-12-deklaracji-vat-7/