Sapio - Jak skonfigurować stanowisko klienta

Z Baza wiedzy Sokaris

Na stanowisku klienta (stanowisku roboczym) w katalogu w którym jest zainstalowane Sapio, znajduje się plik:

System.ini

Należy go wyedytować.


Struktura pliku jest następująca:


[Konfiguracja]
Serwer=0
IP Serwera=192.168.2.103
Ścieżka serwera=c:\Program Files\Sokaris\Sapio\


Gdzie:

  • Serwer= > 0 - oznacza klienta , 1 - oznacza serwer
  • IP Serwera= > IP komputera serwera , informacja o IP należy uzyskać wybierająca opcję na serwerze Pomoc > Konfiguracja stacji roboczej
przykład IP: 192.168.2.103 
  • Ścieżka serwera= gdzie Ścieżka serwera jest ścieżką do pliku bazy na serwerze(komputerze głównym), informacja o Ścieżce serwera należy uzyskać wybierająca opcję na serwerze Pomoc > Konfiguracja stacji roboczej
przykład Ścieżki serwera: c:\Program Files\Sokaris\Sapio\


Uwaga !

Pamiętaj, że na stanowisku klienta (stanowisku roboczym) Zapora Windows musi przepuszczać programy: Sapio i Firebird 2.1.

Również programy antywirusowe muszą mieć dodany wyjątek na te dwa programy.