Wysyłanie JPK do Ministerstwa Finansów

Z Baza wiedzy Sokaris

Proces wysyłki pliku JPK do Ministerstwa Finansów

W artykule posługujemy się zrzutami ekranu z procesu wysyłania pliku do Ministerstwa Finansów. Każdy zrzut ekranu posiada naniesione graficzne symbole pomocnicze w postaci zielonych strzałek oraz zielonych kółek z cyframi. Cyfry z kółek są używane w opisach nad obrazkami, gdzie występują zapisane w nawiasach kwadratowych, np. [1].


Zacznij od stworzenia pliku JPK_VAT i kontroli poprawności występujących w nim dokumentów i kwot. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, przystąp do wysyłki.

Wysłać dokument JPK można z dwóch miejsc:


 • Bezpośrednio z okna tworzena/edycji pliku JPK naciskając przycisk "Wyślij JPK" [1]
Wysyłka z dokumentu JPK


 • Po wybraniu dokumentu na liście dokumentów JPK (Dokumenty->JPK->Lista dokumentów JPK) [2] i naciśnięciu przycisku "Wyślij JPK" [3]
Wysyłka z listy dokumentów JPK


Proces wysyłki zapoczątkowany zostanie pokazaniem okna ustawień eksportu. W górnej części będzie widoczna ścieżka, w której znajdzie się plik przeznaczony do podpisania. Możesz wybrać inną ścieżkę przyciskiem [4] lub pozostawić ścieżkę domyślną. Ta ścieżka będzie potrzebna, aby odnaleźć plik do podpisania, i wskazać go aplikacji podpisującej lub wysłać w celu podpisania na platformę ePUAP. Wybierz, jak chcesz podpisać plik klikając w sposób podpisywania [5] lub w przycisk "Konfiguruj". Proces wysyłki rozpocznie się po naciśnięciu przycisku [6]

Ustawienia eksportu JPK


Postęp procesu wysyłki podzielony jest na etapy. Stan etapu zobrazowany jest przez ikony [7]. Zielona ikonka "Ok" oznacza, że etap został pomyślnie zakończony. Animowana niebieska ikona oczekiwania wskazuje, że ten etap właśnie trwa. Jeśli z jakiegoś powodu dany etap nie powiedzie się, ikona zmieni się na czerwony krzyż.

Tekstowy zapis (log) procesu wysyłki można zaobserwować poniżej ([8]). W trakcie trwania proces wysyłki można anulować przyciskiem "Anuluj" [9]. Gdy wysyłka się zakończy, przycisk zmieni ikonę na "Ok" oraz napis na "Zamknij".

Przebieg procesu wysyłki


Jeśli wybierzesz sposób podpisywania za pomocą "Profiu Zaufanego na platformie ePUAP" - nastąpi próba zalogowania się do profilu ePUAP i automatycznego podpisania pliku. Jeśli wybierzesz sposób podpisywania "Z użyciem karty kryptograficznej", od razu po wygenerowaniu pliku JPK zostaniesz poproszony o samodzielne podpisanie pliku.

Uwaga! Automatyczne podpisywanie pliku przez ePUAP działa tylko w niektórych konfiguracjach kont. Ministerstwo Finansów nie udostępnia żadnej dokumentacji ani żadnego interfejsu dostępowego umożliwiającego podpisanie pliku za pomocą ePUAP.
Podpisywanie jest wykonane przez naszą firmę samodzielnie i działa z kontami w takiej konfiguracji do jakiej uzyskaliśmy dostęp:
* potwierdzone w urzędzie, a nie za pomocą systemu bankowego
* wykorzystujące sposób logowania za pomocą loginu i hasła
* wykorzystujące autoryzację za pomocą SMSa z PZePUAP
* nie posiadającego dodatkowych profili, na przykład firmowych.

Jeśli automatyczne podpisanie pliku na Twoim koncie nie powiedzie się, zmień sposób podpisywania na "Z użyciem karty kryptograficznej" i podpisz plik za pomocą ePUAP ręcznie. Proces podpisywania opisaliśmy tutaj.


W trakcie procesu automatycznego podpisywania za pomocą ePUAP zostaniesz poproszony o podanie loginu/adresu e-mail i hasła służącego do zalogowania się do platformy ePUAP [10]. Jeśli chcesz, dane logowania zostaną zapamiętane - zaznacz w tym celu pole wyboru "Zapamiętaj dane logowania" [11]

Logowanie przez ePUAP


Jeśli wybierzesz sposób "Z użyciem karty kryptograficznej" lub proces podpisywania automatycznego przez ePUAP nie powiedzie się, po wygenerowaniu pliku JPK zostaniesz poproszony o jego ręczne podpisanie.

 • Plik, który musisz podpisać pokazany jest w polu [12]. Wskaż go w aplikacji podpisującej lub wyślij na ePUAP i podpisz (jeśli nie wiesz, jak podpisać plik za pomocą ePUAP, naciśnij link "Dowiedz się, jak podpisać plik za pomocą ePUAP" w programie ([13])).
Nazwę pliku możesz zaznaczyć i skopiować do schowka nazwę pliku, aby łatwiej go wskazać aplikacji podpisującej. 
Plik znajduje się w lokalizacji wskazanej wcześniej ([4]).
 • Podpisany plik, jeśli to możliwe, umieść w miejscu i pod nazwą wskazaną w polu [14] (również możesz zaznaczyć i skopiować do schowka nazwę tego pliku). Program wykryje obecność podpisanego pliku i proces wysyłki będzie automatycznie kontynuowany. Jeśli jednak jest to dla Ciebie niewygodnie, lub aplikacja podpisująca nie oferuje zmiany nazwy pliku - po prostu otwórz lokalizację podpisanego pliku w Eksploratorze Windows, a sam plik przeciągnij i upuść na pole [15]. Program pozyska dzięki temu informację o położeniu podpisanego pliku i dalszy proces wysyłki będzie automatycznie kontynuowany.

Po podpisaniu pliku, zamknij okno samodzielnego podpisywania przyciskiem "Zamknij to okno" [16], jeśli okno nie zamknęło się samo.

Samodzielne podpisywanie pliku do wysyłki


Gdy wysyłka zostanie zakończona, JPK otrzyma numer referencyjny ([17]).

Od tego czasu poprawianie i usuwanie JPK jest niemożliwe

Bieżący status przetwarzania sprawdzisz przyciskiem "Status przetwarzania" ([18]).

Wysyłanie zakończone, sprawdzanie statusu przetwarzania


W wyniku sprawdzenia statusu przetwarzania otrzymasz komunikat z numerem statusu i jego opisem ([19])

Zaraz po zakończeniu wysyłki status powinien brzmieć 120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.

Następnie status zmienia się na 301, 302 lub 303. Taki stan utrzymuje się, w zależności od obciążenia serwerów Ministerstwa, nawet do kilkudziesięciu godzin.

Jeśli status początkowy jest inny niż 120, 301, 302 lub 303, oznacza to problem z wysyłką, i UPO w tej sytuacji nigdy nie nadejdzie. Należy wtedy na podstawie bieżącego statusu rozpoznać i usunąć przyczynę problemu a następnie ponowić wysyłkę pliku JPK. Jeśli status 120, 301, 302, 303 utrzymuje się bardzo długo (kilka dni) - proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo [z infolinią Ministerstwa Finansów].

Status przetwarzania


Finalnym statusem jest status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.. Po uzyskaniu tego statusu - w kolumnie UPO zobaczysz napis "TAK" ([20]) a przycisk [21] zmieni się na "Drukuj UPO" umożliwiając wydruk UPO na formularzu urzędowym.

Program automatycznie co jakiś czas sprawdza, czy UPO zostało wygenerowane - nie musisz w tym celu nic robić.
Wydruk UPO

Pełna lista statusów wysyłki

Statusy można podzielić na 5 grup.

 • 1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
 • 2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
 • 3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
 • 4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
 • 5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

Kody "pozytywne" oznaczyliśmy jako (jasnozielone), kody "negatywne" na (czerwono)

 • 100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
 • 101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
 • 102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
 • 110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
 • 120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
 • 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
 • 300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
 • 301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
 • 302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
 • 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
 • 401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
 • 403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
 • 404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
 • 405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
 • 406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
 • 407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
 • 408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
 • 409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
 • 410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
 • 411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
 • 412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
 • 413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
 • 414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ...) niezgodna z deklarowaną wartością.
 • 415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

#top

Ręczna kontrola statusu wysyłki

Istnieje możliwość ręcznego skontrolowania statusu wysyłki bezpośrednio na stronach Ministerstwa Finansów.

Jeśli JPK został wysłany za pośrednictwem e-bramki JPK_VAT (podpis kwotą przychodu), proszę udać się pod adres https://mikro-jpk.mf.gov.pl/?action=GetSendFileInfo&refno=xxx gdzie zamiast xxx wstawiamy numer referencyjny

Jeśli JPK został wysłany za pośrednictwem strony e-Dokumenty (podpis ePUAPem lub podpisem kwalifikowanym), proszę udać się pod adres hhttps://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/Status/xxx gdzie zamiast xxx wstawiamy numer referencyjny

Numer referencyjny można przepisać z listy dokumentów JPK w programie, lub skopiować go do schowka (prawy przycisk myszy na liście, pozycja Kopiuj numer referencyjny do schowka)