Sapio - lista zmiennych w wiadomości e-mail

Z Baza wiedzy Sokaris


W każdym szablonie e-mail lub bezpośrednio w treści e-maila wysyłanego z programu Sapio można umieszczać zmienne. Zmienne te będą zamieniane przed wysłaniem wiadomości na odpowiadające im wartości. Dzięki temu możemy na przykład spersonalizować wiadomość - dla każdego klienta będzie ona wyglądać inaczej.

Zmienne których można użyć dzielą się na dwie grupy:

  • Zmienne właściwe dla kontrahenta któremu wiadomość wysyłamy
  • Zmienne właściwe dla dokumentu który jest wysyłany

Więc, teoretycznie możliwa jest sytuacja, że zmienna z grupy pierwszej, zawierająca nazwę kontrahenta będzie dawać inny wynik niż analogiczna zmienna z grupy drugiej - na przykład gdy dokument wysyłamy innemu kontrahentowi niż ten, dla którego został wystawiony.

Zmiennych można użyć tylko wtedy, gdy wysyłamy e-maila za pomocą wbudowanego w Sapio klienta SMTP. Wielkość liter w zmiennych z grupy pierwszej jest istotna, z grupy drugiej - nie.


Zmienne właściwe dla kontrahenta któremu wiadomość wysyłamy

[osoba kontaktowa - zwrot grzecznościowy]
osoby kontaktowe można dodać do każdego kontrahenta. Każdej z nich możemy przypisać zwrot grzecznościowy typu "Panie Pawle" lub "Januszu".
[osoba kontaktowa - imię i nazwisko]
[kontrahent - nazwa]
[kontrahent - ulica]
[kontrahent - kod]
[kontrahent - miasto]
[kontrahent - komentarz]
[zalogowany użytkownik]
[dane firmy - nazwa]
[dane firmy - telefon]
[dane firmy - mail]
[dane firmy - www]

Zmienne właściwe dla wysyłanego dokumentu

Dla faktury VAT: Sapio - lista zmiennych w fakturze sprzedaży VAT